Vraagstukken internationalisering ook regionaal toepasbaar

15 juni 2018
Onderwijs

De zorgsector heeft met verschillende ontwikkelingen te maken: een groeiende behoefte aan gekwalificeerd personeel, innovaties en cliënten die langer zelfstandig wonen. Edwin ten Holte is bestuurder van RIBW Nijmegen & Rivierenland, een zorginstelling die zich bezig houdt met begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk voor mensen met een psychiatrische aandoening. Hij vertelt: ‘Ik had behoefte aan een bredere oriëntatie en aan feedback van bestuurders vanuit andere branches. Ik wilde graag sparren met gelijkgestemden, maar uit verschillende sectoren afkomstig.’

Ten Holte volgde het Advanced Management Program (AMP) aan Nyenrode Business Universiteit en verklaart zijn keuze voor deze opleiding: ‘Er zijn veel masterprogramma’s die zich richten op bestuurders in de zorgsector, maar dat wilde ik juist niet. Met een bredere groep word je namelijk meer geprikkeld om na te denken over actuele vraagstukken. Je moet vaak uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Daardoor kom je soms tot andere inzichten.’

Kansen en vervolgstappen

Internationalisering is een belangrijk onderdeel van het AMP. ‘Dat lijkt op het eerste gezicht niet van toepassing voor mij als bestuurder in de zorg, want wij werken regionaal. Maar als wij bijvoorbeeld buiten de regio actief willen worden, lopen we tegen dezelfde vraagstukken, processen en problemen aan als andere organisaties bij internationalisering. Welke kansen liggen er, hoe ziet de markt eruit en wat moeten we doen om de volgende stap te kunnen zetten?’ legt Ten Holte uit.

Ook heeft Ten Holte geleerd hoe je nog meer informatie van buiten kan ophalen en die vervolgens het beste implementeert in je eigen organisatie. ‘Concreet heeft dat ertoe geleid dat we nu bij meer onderwerpen in scenario’s zijn gaan denken. Ook pakken we vaker verbeterideeën op van medewerkers. Op dit moment zijn we bezig om de GGZ in te zetten in wijken in plaats van in instituten. We gaan minder plaatsafhankelijk werken. Daarvoor is veel informatie van buiten nodig: hoe werken andere partijen en wat zijn hun belangen? Hoe zit het met financiering en regelgeving? Welke samenwerking en verbindingen ga je aan? Hoe ga je huisvesting en ICT regelen als meer cliënten zelfstandig wonen? Bij zulke vraagstukken helpt het denken in scenario’s.’

Geprikkeld

‘Je denkt soms dat bepaalde problemen uniek zijn voor jouw sector. Tijdens de opleiding kom je erachter dat die problemen ook in andere sectoren spelen. Bijvoorbeeld hoe je innovaties goed inzet en meteen breed draagvlak creëert. In de zorgsector zijn we niet gewend om cliënten meteen bij alle innovaties te betrekken.’ Tijdens het AMP leerde hij wat de voordelen zijn van co-creatie met klanten, zo legt hij uit: ‘Tijdens de opleiding bespreek je praktische problemen met elkaar, bijvoorbeeld hoe je een aantrekkelijke werkgever blijft en hoe je je huidige medewerkers vasthoudt. De zorg heeft een krappe arbeidsmarkt. Dat probleem pakken wij nu regionaal aan in plaats van individueel. Samen met andere zorgorganisaties in de regio ontwikkelen we onder meer programma’s om potentiële werknemers te interesseren. Het AMP prikkelt je om samen met de andere deelnemers te reflecteren op je professioneel en persoonlijk handelen. Dat is van toegevoegde waarde en neem je mee in je dagelijkse werk.’

Tijdens het Advanced Management Program ga je aan de slag met actuele bedrijfskundige kennis. Je ontwikkelt een nieuwe kijk op inspirerend leiderschap en verbindt je persoonlijke met je professionele drijfveren. Na deze opleiding weet je hoe je het beste uit jezelf, je team en je organisatie kan halen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.