Hercertificering en PE VastgoedCert en NRVT

In het kort

 • Breukelen
 • diverse data
 • 1 dagdeel of meer
 • Nederlands
 • vanaf €185 (excl. btw)

Hercertificering en PE VastgoedCert en NRVT

Wil je vastgoedexpert worden én blijven? Om te voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnorm van de beroepsgroep is het up-to-date houden van je vakkennis essentieel en verplicht.

Nyenrode Business Universiteit heeft voor 2020 een opleidingsschema samengesteld waarmee je als makelaar/ taxateur op een zo efficiënt mogelijke wijze aan de opleidingsverplichting voor VastgoedCert en het NRVT voldoet.

*Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) zijn alle hercertificeringsbijeenkomsten vóór 1 juni 2020 verplaatst naar een datum dit najaar. Na 1 juni hopen wij dat bijeenkomsten, al dan niet in aangepaste vorm, weer door kunnen gaan. Indien dit niet mogelijk is gaan wij de bijeenkomsten voor zover mogelijk online aanbieden.

Na deelname

 • Voldoe je aan de kwaliteitseisen van NRVT en VastgoedCert.
 • Heb je kennis opgedaan waar je in de dagelijkse praktijk direct mee aan de slag kan.
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Hercertificering / PE verplichting

NRVT
Dit jaar heeft het NRVT een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo geldt er voor ingeschrevenen in de kamer Wonen dit jaar een verplicht studieprogramma van 30 studie-uren, dat wordt afgesloten door een toets. Het nieuwe model taxatierapport 2021 staat centraal met als specifieke onderwerpen bouwkunde en duurzaamheid. Voor alle overige kamers geldt een onveranderde studieverplichting van 20 uur per kamer. Voor de kamers BV en LV is er daarnaast geen verplicht deel meer, ingeschrevenen in deze kamers krijgen meer keuzevrijheid en dienen 15 facultatieve PE-punten te behalen. Overige uren kunnen worden aangevuld met activiteiten.

Puntenoverzicht per kamer 2020:

Kamers 
verplicht 
facultatief 
vrij 
totaal 
 WOZ
 6  9  5  20
 BV
 0
 15  5  20
 LV
 0
 15  5  20
 Wonen
 30
 0  0  30


Meerdere kamers
Bij inschrijvingen in meerdere kamers geldt dat in ieder geval het verplichte deel van de kamers dienen te worden gevolgd. Bij inschrijving in meerdere kamers kunnen 9 facultatieve en 5 vrije ruimte punten over meerdere kamers worden verdeeld. Indien er geen verplichte onderwerpen zijn, zoals bij de kamers BV en LV, dan moeten er wel minimaal 6 punten facultatief voor die kamer worden behaald. Zie onderstaand schema:

Taxateur is ingeschreven in kamer(s)
verplicht
facultatief
vrij
totaal
 WOZ+BV of LV
 6  15  5
 26
 BV+LV
 0
 21  5  26
 WOZ+Wonen
 36
 0  0
 36
 Wonen+BV of LV
 30
 6
 0  36
 WOZ+BV+LV  6  21  5  32
 WOZ+Wonen+BV of LV
 36  6  0  42
 Wonen+BV+LV  30  12  0  42
 WOZ+Wonen+BV+LV  36  12  0  48


VastgoedCert nieuw stelsel
Vanaf 1 januari 2020 geldt er voor de hercertificering van het RM-register van VastgoedCert een nieuw stelsel. Achtergrond hiervan is dat VastgoedCert de kwaliteit en vakbekwaamheidseisen van makelaars naar een hoger plan wil brengen en beter wil borgen. Tevens wil VastgoedCert het opleidingsniveau van de makelaars laten aansluiten bij internationale standaarden en normen. Dit betekent dat voor (her)certificering voortaan een schriftelijke meting wordt geëist en niet het uitsluitend bijwonen van een voorgeschreven hoeveelheid vakgerichte cursussen (PE-punten).

De nieuwe systematiek geldt voor alle geregistreerde makelaars die vanaf 1 januari 2020 starten met een nieuwe, vijfjarige certificatieperiode. De overige makelaars blijven binnen het huidige PE-stelsel. In de komende vijf jaar gaan alle makelaars bij de start van een nieuwe certificatieperiode over op het nieuwe systeem.

In eerste instantie gaat het in 2020 om een groep van 665 makelaars waarvoor dit jaar de nieuwe vijfjarige certificatieperiode begint. In plaats van het halen van Permanente Educatie (PE)-punten leggen zij tweemaal een schriftelijke niveaumeting af: een niveaumeting Theorie in jaar 1 en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar 3. Wie beide metingen met succes afsluit, is vrijgesteld van het PE-traject.

Voor meer informatie omtrent dit nieuwe stelsel en wat dit voor jou betekent verwijzen wij naar https://www.vastgoedcert.nl/ 

 • Concreet en toepasbaar
 • College van experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk

Wat ga je doen?

Ook dit jaar combineren we weer het jaarlijkse Nyenrode congres met interactieve workshops. Een groot gedeelte van onze bijeenkomsten is daarnaast voor meerdere kamers goedgekeurd. Wanneer je slim combineert kun je dus eenvoudig tijd besparen!

Onderstaand een greep uit de onderwerpen:

 • Taxeren verdieping (o.a. exploitatie gebonden vastgoed/ transformatie vastgoed)
 • Data, AVM en AI
 • Jaarrekening lezen en analyseren
 • Vastgoed financieren
 • Update fiscaliteiten
 • Toepassing wet Wwft
 • Business Valuation
 • Fiscale bedrijfsopvolging
 • Strategische marketing
 • Toepassing gebruik Brokers Opinion of Value (BOV)
 • Toepassing waardeadvies verkoopprijs indicatie (LV/Wonen)
 • Omgevingswet binnen het domein LAV en aanvullingswet Grondeigendom incl. overgangsrecht
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Actualiteiten Wonen NRVT
  • Nieuw model taxatierapport
  • VvE, erfpacht, Omgevingswet
  • Bouwkunde (o.a. bouw- en onderhoudskosten, risicoanalyse, zicht op onderhoudscyclus)
  • Duurzaamheid (o.a. NTA8800, opnameprotocol, nieuwe energielabel, energiebesparingsverkenner, Advies hoe te komen van label G naar A)
 • WOZ actualiteiten
 • Inmeten gebruiksoppervlakte (meetinstructie)
 • Gebruik elektronische databases (waaronder kadaster)
 • Bodem- en funderingsproblematiek
Download hier het complete overzicht van de nieuwe opleidingsagenda.

Voor meer informatie over de Leergang Erkend Europees Taxateur (REV) klik hier.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat uit de verplichte syllabus van VastgoedCert (indien van toepassing) en aanvullend materiaal dat tijdens of na afloop van het programma wordt verstrekt.

Voor wie?

De cursusdagen zijn gericht op makelaars en taxateurs die zijn ingeschreven in register VastgoedCert en het NRVT in de kamers BV, LV, Wonen, WOZ en MAMWB.

De verplichte dag voor de vakgroep MAMWB wordt binnenkort bekend gemaakt door het NRVT.

Uiteraard zijn de cursusdagen ook bij uitstek geschikt voor andere vastgoedprofessionals die zich willen verdiepen op het gebied van vastgoed.

Data en tijden

Combineer het jaarlijkse Nyenrode congres met interactieve workshops en masterclasses. Kies bij aanmelding welke cursusdagen/dagdelen je wilt volgen.

*Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) zijn alle hercertificeringsbijeenkomsten vóór 1 juni 2020 verplaatst naar een datum dit najaar. Na 1 juni hopen wij dat bijeenkomsten, al dan niet in aangepaste vorm, weer door kunnen gaan. Indien dit niet mogelijk is gaan wij de bijeenkomsten voor zover mogelijk online aanbieden.

12 november 2020

Nyenrode congres (13.30 - 20.00 uur)

 • Toepassing wet Wwft
 • Toepassing gebruik Brokers Opinion of Value (BOV)
 • Toepassing en gebruik Waardeadvies/Verkoopprijsindicatie
 • Ontwikkeling beleggingsmarkt
 • Strategische marketing

Workshops en masterclasses

1 oktober 2020 =VOL

 • Workshop Jaarrekening lezen (09.45 - 12.45 uur)
 • Masterclass Business Valuation (13.30 - 16.30 uur)
 • Workshop Special Valuations (16.45 - 19.45 uur)


9 september 2020 =VOL

 • Workshop Meetinstructie (09.30 - 12.45 uur)
 • Workshop Bodem- en funderingsproblematiek (13.30 - 16.30 uur)

 

19 november 2020 =VOL

 • Workshop Meetinstructie (09.30 - 12.45 uur)
 • Workshop Bodem- en funderingsproblematiek (13.30 - 16.30 uur)


8 oktober 2020 =VOL

 • Workshop MAMWB (09.45 - 16.15 uur)


24 november 2020
=VOL

 • Workshop Meetinstructie (09.30 - 12.45 uur)
 • Workshop Geautomatiseerde waarderingsmodellen (AVM) (13.30 - 16.30 uur)
 • Workshop Circulariteit (16.45 - 19.45 uur)


17 december 2020 =VOL

 • WOZ actualiteiten (09.45 - 16.30 uur)


Actualiteitendagen NRVT Wonen (Let op, niet los te volgen) = VOL

De training wordt dit jaar twee keer aangeboden:

9 juni/16 juni/15 september/24 september 2020

6 oktober/5 november/3 december/15 december 2020

De indeling is als volgt:
Dag 1: Bouwgebreken (09.30 - 16.30 uur)
Dag 2: Duurzaamheid (09.30 - 16.30 uur)
Dag 3: Bouwgebreken en Het Taxatierapport 2021 (09.30 - 17.30 uur)
Dag 4: Duurzaamheid en Het Taxatierapport 2021 (09.30 - 17.30 uur)

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze programma-coördinator via hercertificering@nyenrode.nl of drs. Roel Meulenbeld via r.meulenbeld@nyenrode.nl of +31 6 5330 8379.

Wat zijn de kosten?

De investering voor hercertificering verschilt per bijeenkomst.
De prijzen zijn exclusief btw en inclusief studiemateriaal en catering. Pakketprijzen gelden bij afname vooraf en facturatie in 1 keer.

Bijeenkomst

Prijs (€)

Nyenrode congres

365,-

Nyenrode congres en 2 workshops

925,-

Workshop - 2 dagdelen (6 uur)

310,-

Workshop - 1 dagdeel (2 of 3 uur)

185,-

Workshop - 3 dagdelen (8 of 9 uur)

475,-

REV Leergang

2.195,-

REV Assessmenttraining

545,-

Pakketprijzen  

Congres en 2,5 workshop

1.075,-

Congres en 3 workshops

1.225,-

Congres en 3,5 workshops

1.350,-

 Pakket NRVT Wonen

1.000,-

 Pakket NRVT en VastgoedCert Wonen

1.250,-

 Pakket BV en Wonen

1.550,-


*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.