Hercertificering en PE VastgoedCert en NRVT

In het kort

 • Breukelen
 • diverse data
 • 1 dagdeel of meer
 • Nederlands
 • vanaf € 165 (excl. btw)

Hercertificering en PE VastgoedCert en NRVT

Wil je vastgoedexpert worden én blijven? Om te voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnorm van de beroepsgroep is het up-to-date houden van je vakkennis essentieel en verplicht.

Nyenrode Business Universiteit heeft voor 2020 een opleidingsschema samengesteld waarmee je als makelaar/ taxateur op een zo efficiënt mogelijke wijze aan de opleidingsverplichting voor VastgoedCert en het NRVT voldoet.

Na deelname

 • Voldoe je aan de kwaliteitseisen van NRVT en VastgoedCert.
 • Heb je kennis opgedaan waar je in de dagelijkse praktijk direct mee aan de slag kan.
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Hercertificering / PE verplichting

NRVT
Dit jaar heeft het NRVT een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo geldt er voor ingeschrevenen in de kamer Wonen dit jaar een verplicht studieprogramma van 30 studie-uren, dat wordt afgesloten door een toets. Het nieuwe model taxatierapport 2021 staat centraal met als specifieke onderwerpen bouwkunde en duurzaamheid. Voor alle overige kamers geldt een onveranderde studieverplichting van 20 uur per kamer. Voor de kamers BV en LV is er daarnaast geen verplicht deel meer, ingeschrevenen in deze kamers krijgen meer keuzevrijheid en dienen 15 facultatieve PE-punten te behalen. Overige uren kunnen worden aangevuld met activiteiten.

Puntenoverzicht per kamer 2020:

Kamers 
verplicht 
facultatief 
vrij 
totaal 
 WOZ
 6  9  5  20
 BV
 0
 15  5  20
 LV
 0
 15  5  20
 Wonen
 30
 0  0  30


Meerdere kamers
Bij inschrijvingen in meerdere kamers geldt dat in ieder geval het verplichte deel van de kamers dienen te worden gevolgd. Bij inschrijving in meerdere kamers kunnen 9 facultatieve en 5 vrije ruimte over beide kamers worden verdeeld. Indien er geen verplichte onderwerpen zijn, zoals bij de kamers BV en LV, dan moeten er wel minimaal 6 punten facultatief voor die kamer worden behaald. Zie onderstaand schema:

Taxateur is ingeschreven in kamer(s)
verplicht
facultatief
vrij
totaal
 WOZ+BV of LV
 6  15  5
 26
 BV+LV
 0
 21  5  26
 WOZ+Wonen
 36
 0  0
 36
 Wonen+BV+LV
 30
 6
 0  36
 WOZ+BV+LV  6  21  5  32
 WOZ+Wonen+BV of LV
 36  6  0  42
 Wonen+BV+LV  30  12  0  42
 WOZ+Wonen+BV+LV  36  12  0  48


VastgoedCert nieuw stelsel

Vanaf 1 januari 2020 geldt er voor de hercertificering van het RM-register van VastgoedCert een nieuw stelsel. Achtergrond hiervan is dat VastgoedCert de kwaliteit en vakbekwaamheidseisen van makelaars naar een hoger plan wil brengen en beter wil borgen. Tevens wil VastgoedCert het opleidingsniveau van de makelaars laten aansluiten bij internationale standaarden en normen. Dit betekent dat voor (her)certificering voortaan schriftelijke meting wordt geëist en niet het uitsluitend bijwonen van een voorgeschreven hoeveelheid vakgerichte cursussen (PE-punten).

De nieuwe systematiek geldt voor alle geregistreerde makelaars die vanaf 1 januari 2020 starten met een nieuwe, vijfjarige certificatieperiode. De overige makelaars blijven binnen het huidige PE-stelsel. In de komende vijf jaar gaan alle makelaars bij de start van een nieuwe certificatieperiode over op het nieuwe systeem.

In eerste instantie gaat het in 2020 om een groep van 665 makelaars waarvoor dit jaar de nieuwe vijfjarige certificatieperiode begint. In plaats van het halen van Permanente Educatie (PE)-punten leggen zij tweemaal een schriftelijke niveaumeting af: een niveaumeting Theorie in jaar 1 en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar 3. Wie beide metingen met succes afsluit, is vrijgesteld van het PE-traject.

Voor meer informatie omtrent dit nieuwe stelsel en wat dit voor jou betekent verwijzen wij naar www.vastgoedcert.nl 

 • Concreet en toepasbaar
 • College van experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk

Contact

Meld je aan

Van wie krijg je college?

Tijdens de verschillende bijeenkomsten geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen zij vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten. 

Contact

Aanmelden

Wat ga je doen?

Ook dit jaar combineren we weer het jaarlijkse Nyenrode congres met interactieve workshops. Een groot gedeelte van onze bijeenkomsten is daarnaast voor meerdere kamers goedgekeurd. Wanneer je slim combineert kun je dus eenvoudig tijd besparen!

Onderstaand een greep uit de onderwerpen:

 • Taxeren verdieping (o.a. exploitatie gebonden vastgoed/ transformatie vastgoed)
 • Data, AVM en AI
 • Jaarrekening lezen en analyseren
 • Vastgoed financieren
 • Update fiscaliteiten
 • Toepassing wet Wwft
 • Business Valuation
 • Fiscale bedrijfsopvolging
 • Strategische marketing
 • Toepassing gebruik Brokers Opinion of Value (BOV)
 • Toepassing waardeadvies verkoopprijs indicatie (LV/Wonen)
 • Omgevingswet binnen het domein LAV en aanvullingswet Grondeigendom incl. overgangsrecht
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Actualiteiten Wonen NRVT
  • Nieuw model taxatierapport
  • VvE, erfpacht, Omgevingswet
  • Bouwkunde (o.a. bouw- en onderhoudskosten, risicoanalyse, zicht op onderhoudscyclus)
  • Duurzaamheid (o.a. NTA8800, opnameprotocol, nieuwe energielabel, energiebesparingsverkenner, Advies hoe te komen van label G naar A)
 • WOZ actualiteiten
 • Inmeten gebruiksoppervlakte (meetinstructie)
 • Gebruik elektronische databases (waaronder kadaster)
 • Bodem en Funderingsproblematiek

De complete opleidingsagenda met data wordt begin februari 2020 gepubliceerd. Indien je een interessant thema hebt waar je graag meer over wilt weten dit jaar horen we dit graag!

Binnenkort download je hier het complete overzicht van de nieuwe opleidingsagenda.

Voor meer informatie over de Leergang Erkend Europees Taxateur (REV) klik hier.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat uit de verplichte syllabus van VastgoedCert (indien van toepassing) en aanvullend materiaal dat tijdens of na afloop van het programma wordt verstrekt.

Contact

Aanmelden

Voor wie?

De cursusdagen zijn gericht op makelaars en taxateurs die zijn ingeschreven in register VastgoedCert en het NRVT in de kamers BV, LV, Wonen, WOZ en MAMWB.

Uiteraard zijn de cursusdagen ook bij uitstek geschikt voor andere vastgoedprofessionals die zich willen verdiepen op het gebied van vastgoed.

Data en tijden

Combineer het jaarlijkse Nyenrode congres met interactieve workshops. Kies bij aanmelding welke cursusdagen/dagdelen je wilt volgen.

Het Nyenrode congres staat dit jaar op de agenda op 27 mei en 12 november 2020. Alle overige data worden op korte termijn gecommuniceerd.

 27 mei 2020/12 november 2020 Nyenrode congres
 • Volgt.

Workshops en masterclasses

Volgt
 • Volgt.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze programma-coördinator via hercertificering@nyenrode.nl of drs. Roel Meulenbeld via r.meulenbeld@nyenrode.nl of +31 6 5330 8379.

Contact

Aanmelden

Wat zijn de kosten?

De investering voor hercertificering verschilt per bijeenkomst.
De prijzen zijn exclusief btw en inclusief studiemateriaal en catering. Pakketprijzen gelden bij afname vooraf en facturatie in 1 keer.

Bijeenkomst

Prijs (€)

Nyenrode congres

345,-

Nyenrode congres en 2 workshops

875,-

Workshop - 2 dagdelen (6 uur)

285,-

Workshop - 1 dagdeel (2 of 3 uur)

165,-

Workshop - 3 dagdelen (8 of 9 uur)

445,-

REV Leergang

2.195,-

REV Assessmenttraining

545,-

Pakketprijzen  

Congres en 2,5 workshop

1.000,-

Congres en 3 workshops

1.125,-
Congres en 3,5 workshops

1.250,-
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Contact

Aanmelden