Tech & Digital Transformation for Boards

Breukelen
Najaar 2023
6 dagen
van 9.00 - 17.00 uur
Nederlands
€ 8.450 (excl. btw)

Door nieuwe technologieën veranderen bedrijven radicaal. Dat vraagt om nieuwe inzichten en nieuwe vormen van bestuur en toezicht. Robotisering, Artificial Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, Cyber Security en Internet of Things (IoT) zijn de gamechangers anno nu. Waar liggen de belangrijkste uitdagingen de komende jaren voor jou?

Reis met ons mee door het sterk veranderende bestuurderslandschap. Door middel van interactieve discussies, best practices en kennisdeling door top experts ondervind je de impact van deze technologische ontwikkelingen en hoe je hier het beste op inspeelt.

   • Verdieping in nieuwe technologieën
   • Verdieping in de bestuurlijke en governance aspecten die hierbij een rol spelen
   • Vertaling naar de praktijk

   Verdieping in de grote technologische trends van nu

   Wij ontwikkelen verantwoordelijke leiders en organisaties, zodat zij klaar zijn voor bestuurlijke en toezichthoudende rollen in de toekomst. Het programma Tech & Digital Transformation for Boards geeft je als bestuurder of commissaris inzicht in de belangrijke technologische trends van nu en consequenties van de keuzes daarin. Tijdens het programma maak je een verdiepingsslag.

   Wat levert het op?

   • Verdieping in de governance vraagstukken die voortkomen uit de technologische trends van nu.
   • Verdieping in transformatiemodellen: hoe organiseer je als bestuurder de transformatie van de organisatie?
   • Consequenties van strategische keuzes: Welke afwegingen maak je? En wat is de impact van de gekozen strategie voor de inrichting en besturing van de organisatie?

   Wie zijn de sprekers?

   Onder andere onderstaande sprekers zijn actief binnen het programma:

   • Prof. dr. ir. Jan van den Berg - Technische Universiteit Delft
   • Prof. Frans Feldberg – VU Amsterdam
   • Roy Jakobs MBA - BG Domestic Appliances Philips
   • Rob Idink - HP
   • Frieda van Belle – Het Strategiekantoor
   • Leo Brand – Vopak
   • Alex Dowdalls - AXVECO
   • Kees Eijkel - QuTech
   • Arjan Widlak  - Kafkabrigade
   • Lourens Visser - Chief Information Officer Central Government The Netherlands (CIO Rijk)
   Hoogleraar
   Kitty Koelemeijer is hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universiteit en directeur van het Center for Marketing & Supply Chain Management.
   Hoogleraar
   Edgar is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.
   Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

   Wat ga je doen?

   Gedurende het programma staat verdieping centraal. Verdieping in de technologie, in de bestuurlijke en governance vraagstukken die hier mee samen hangen, in strategische afwegingen en in de consequenties van deze afwegingen.

   Tijdens het programma gaan we aan de slag met de volgende  vragen:

   • Wat zijn de grootste technologische trends van dit moment?
   • Welke impact hebben ze op organisaties?
   • Welke strategische keuzes voor innovatieve technologieën maak je?
   • Hoe bestuur je en houd je toezicht op het transformatieproces?
   • Hoe vertaal je inzichten mbt digitale transformatie naar je rol als bestuurder of toezichthouder?

   Deze vragen behandelen we vanuit de drie perspectieven: technologie, governance en praktijk.

   Iedere dag staat in het teken van één van de technologische trends. We haken in op de technologische stand van zaken, een relevant governance aspect en een praktijkcase waarin de focus ligt op best practices en cases van bedrijven die een transformatieproces hebben doorlopen.

   Thema's

   Tijdens het programma staan de volgende thema's centraal:

   Module 1:

   • Overzicht technologien en transformatiemodellen en strategische vragen
   • Big Data (&) Analytics

   Module 2:

   • Cyber Security
   • Ecologie en ecosystemen

   Module 3:

   • Transformatie in verschillende sectoren
   • Venture Capital en Dragon's Den

    De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

    Voor wie?

    Tech & Digital Transformation for Boards is gericht op bestuurders, commissarissen, toezichthouders of beleidsbepalers die vanuit de praktijk behoefte hebben aan inzicht in de impact van de grote technologische trends van nu. Daarnaast wil je samen met peers uit diverse sectoren je verdiepen in de kansen en risico’s van de technologische mogelijkheden en antwoord krijgen op de vraag hoe je een grote organisatietransformatie mogelijk maakt.

    Data en tijden

     

     Aanmelden     We hechten veel waarde aan de invulling van het programma en daarmee ook aan de inbreng van onze deelnemersgroep. Om alles uit het programma te halen en optimaal met elkaar het gesprek aan te gaan, beoordelen wij daarom of je profiel voldoende aansluit.

     Dit programma heeft een maximum van 20 deelnemers.

     Wat zijn de kosten?

     De investering voor deelname aan het Tech & Digital Transformation for Boards programma bedraagt € 8.450- exclusief btw en is inclusief leermaterialen, overnachtingen en catering.

     Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk. 

      

     *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.