Research

Met onderzoek wil Nyenrode Business Universiteit leiders en bedrijven in staat stellen de duurzaamheidstransitie vorm te geven. Steun ons onderzoek en draag bij aan een duurzame toekomst.

Onderzoek voor een duurzame toekomst

Nyenrode gelooft in het bedrijfsleven als een ‘force for good’, de activiteiten van elk bedrijf hebben invloed op mens, milieu en maatschappij. Daarom zet Nyenrode in op onderzoek dat bijdraagt aan de verduurzaming van het bedrijfsleven, de ontwikkeling van een duurzame economie en kennis waarmee leiders hun organisatie kunnen navigeren naar een duurzame toekomst.

Jong talent voor onderzoek

Voor het onderzoek aan Nyenrode zetten we naast onze eigen wetenschappers ook jonge PhD-ers in. Veelbelovende, startende onderzoekers die hier op Nyenrode een eerste stap in hun wetenschappelijke carrière kunnen zetten. Aan veel van de nieuwe onderzoeksvragen worden dit soort jonge talenten gekoppeld die we op die manier aan Nyenrode hopen te binden. Zo ontwikkelen we tevens een stevig academisch fundament belangrijk voor onze toekomst als universiteit. 

Onderwijs op basis van de nieuwste inzichten

Onze onderwijsprogramma’s worden direct gevoed door de nieuwste inzichten in de rol van zogenaamde ESG (Environment, Social, Governance) waarden in het bedrijfsleven die uit ons onderzoek voortkomen. Het onderzoek naar een nieuwe duurzame manier van ondernemen levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan het onderwijs voor onze studenten en aan de ontwikkeling van de verantwoordelijke leiders van de toekomst.

Steun het onderzoek aan Nyenrode

Nyenrode is een private universiteit die geen financiering van de overheid ontvangt en geen beroep kan doen op Nederlandse overheidsfondsen voor onderzoek. Bijdragen van particuliere donateurs, bedrijven en vermogensfondsen zijn daarom onmisbaar om de complexe vraagstukken waar bedrijven in deze tijd tegenaan lopen te onderzoeken. 

Nyenrode heeft het talent en de kennis in huis om mee te denken over oplossingen voor de grote vragen van deze tijd, maar zonder financiële steun is nieuw onderzoek veelal niet mogelijk en blijven vragen onbeantwoord.

Wil je een bijdrage leveren aan het belangrijke onderzoek dat aan Nyenrode wordt gedaan en waarmee we wetenschappelijk onderbouwde, praktijkgerichte antwoorden bieden op vragen die spelen in het bedrijfsleven? Steun dan onze onderzoeken met een financiële bijdrage. Iedere gift is welkom en zal goed worden besteed. Bekijk hier de manieren van schenken. Lees hier meer over de onderzoeken die Nyenrode in de afgelopen periode heeft uitgevoerd en de impact die wij daarmee hebben bereikt.

Contact

Michiel Munneke

Michiel Munneke

Director Development