ESG due diligence voor de financiële sector

Financiële instellingen in de EU hebben geen eenduidige richtlijnen voor het aanpakken van sociale, milieu- en klimaatrisico's in investeringsbeslissingen. Het doel van het onderzoek van Dr. Yulia Levashova is om bestaande ESG-due diligencepraktijken te analyseren en richtlijnen te ontwikkelen voor de financiële sector.

Financiële instellingen in de EU spelen een cruciale rol bij het bevorderen van een duurzame en op mensenrechten gebaseerde economie. Er zijn echter geen uniforme vereisten voor het identificeren en beperken van sociale, milieu- en klimaatveranderingsrisico's in de financiële beslissingen van investeerders. Op dit moment moeten beleggers rekening houden met een verscheidenheid aan verplichte en semi-verplichte ESG due diligence-regels, waarvan vele onduidelijk zijn. Het doel van dit onderzoek is om het huidige ESG due diligence raamwerk te onderzoeken en gestandaardiseerde richtlijnen te creëren voor de financiële sector.

Waarom dit onderzoek belangrijk is

"Dit onderzoek draagt bij aan een verschuiving naar een duurzame en op mensenrechten gebaseerde economie. Het helpt financiële instellingen om ESG effectief te integreren in hun besluitvorming en risk management."

Dr. Yulia Levashova
Universitair hoofddocent

Drie vragen voor Yulia Levashova

1. Wat verwacht je dat de impact van het onderzoek gaat zijn?

“Het ontwikkelen van de richtlijnen over de kwaliteit en implementatie van het ESG-due diligence raamwerk voor de financiële sector helpt financiële instellingen om hun besluitvormingsproces rondom investeringen te verbeteren."

2. Waarom is het onderzoek juist nu belangrijk?

“Nu de ESG-onderzoeksregels in de EU en andere landen aan kracht winnen, heeft dit onderzoek een enorme praktische en academische relevantie. Zonder een duidelijk en consistent due diligence-raamwerk voor de financiële sector zal de overgang naar een duurzame en op mensenrechten gebaseerde economie onvolledig zijn.”

3. Wat is het belangrijkste doel van het onderzoek? En wat voor soort output willen jullie bereiken?

“Nyenrode's missie is om bij te dragen aan een betere wereld door het opleiden en voeden van verantwoordelijke leiders voor een duurzame samenleving. Activisme van aandeelhouders en nieuwe wetgevende kaders zorgen voor een paradigmaverschuiving in het financiële investeringssysteem, waardoor verantwoordelijke leiders duurzame financiële strategieën moeten aannemen die prioriteit geven aan transparantie en positieve effecten op ESG en mensenrechten. De vraag van maatschappelijke organisaties en toonaangevende institutionele beleggers, zoals ABN AMRO, om due diligence-verplichtingen op het gebied van mensenrechten voor de financiële sector op te nemen in de EU-richtlijn inzake due diligence-onderzoek naar duurzaamheid van ondernemingen, is een voorbeeld van de externe en interne druk op financiële instellingen om een actieve rol te spelen bij het voorkomen van de negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten.

"Het gebrek aan kennis bij financiële instellingen over de verschillende EU-regels zorgt voor onzekerheid over hun due diligence-verplichtingen."

De nieuwe normen voor bedrijfsrapportage en ESG-onderzoek stellen beleggers voor grote uitdagingen. Het gebrek aan kennis bij financiële instellingen over de verschillende EU-regels en hun toekomstige implicaties zorgt voor onzekerheid over de reikwijdte van hun due diligence-verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de reikwijdte van hun plicht om slachtoffers toegang te bieden tot effectieve rechtsmiddelen; de reikwijdte van ESG-rapportage over klimaatverandering, enzovoorts.

Dit veroorzaakt wrijving tussen verschillende investeerders en andere belanghebbenden, waaronder internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld. Deze fricties belemmeren de essentiële overgang naar een duurzaam financieel systeem. Het voorgestelde onderzoek is met name van belang voor de samenleving en het bedrijfsleven in het licht van de voortdurende regelgevende transities in de EU. Het onderzoek zal concrete aanbevelingen doen met betrekking tot de reikwijdte van ESG due diligence praktijken en bijdragen aan het grotere theoretische ESG-debat, dat gericht is op het verbeteren van de investeringsbeslissingen van verschillende financiële actoren.

"Het onderzoek moet een duidelijke handleiding voor het due diligence-kader van de financiële sector opleveren."

Een ondernemende ecosysteembenadering en een op mensenrechten gebaseerde economie theorie zullen worden gebruikt in deze verkennende studie om licht te werpen op de rol van ESG due diligence en hoe deze van invloed is op lange termijn investeringsbeslissingen. De studie zal onderzoeken hoe overheidsinterventies in ESG due diligence taken de vorming van duurzame beleggingsecosystemen bevorderen. Het onderzoek zal worden afgesloten met het opstellen van een duidelijke handleiding voor het due diligence-kader van de financiële sector.

De promovendus die het voorgestelde onderzoek uitvoert, zal een kwalitatieve methodologie gebruiken die bestaat uit een grondige literatuurstudie, een analyse van jaarverslagen en andere relevante documenten, en diepte-interviews met verschillende soorten beleggers en experts."

 

Steun ons onderzoek voor een duurzame toekomst

Wil je samen een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst? Doneer dan aan Stichting Nyenrode Fonds zodat wij onderzoeken als deze kunnen financieren. Wij zijn een particuliere universiteit en ontvangen geen financiering van de overheid. We zijn afhankelijk van particuliere giften uit onze community.

Met je steun kunnen wij een jonge academicus aanstellen om dit onderzoek uit te voeren. Door ons onderzoek te steunen, bied je talenten de kans een stap te zetten in hun academische carrière.

Contact

Michiel Munneke

Michiel Munneke

Director Development

About Yulia Levashova

Dr. Yulia Levashova is universitair hoofddocent aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Daarnaast is zij associate research fellow aan de Universiteit Utrecht.

Levashova werkt sinds 2010 bij Nyenrode Universiteit. Haar onderzoek spitst zich toe op de juridische aspecten van directe investeringen in het buitenland en maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence.

Levashova heeft uitgebreid onderzoek verricht naar ESG-due diligence en hoe dit van invloed is op buitenlandse en institutionele investeerders. Ze heeft bijgedragen aan een rapport voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken getiteld "Effectiviteit en implementatie van RBC-kaders voor private sectorinstrumenten: een analyse van de internationale activiteiten en zakelijke relaties van de belanghebbenden" (2019). Daarnaast heeft ze een Nederlands ontwerpvoorstel voor internationaal verantwoord zakendoen, met een focus op due diligence, gepresenteerd aan de leden van het Zwitserse Parlement (2022). Levashova heeft ook veel gepubliceerd over de EU-richtlijn voor bedrijfsduurzaamheid en due diligence.