Verandermanagement

Iedere organisatie ondergaat continu veranderingen en dat vraagt om flexibiliteit. Heb je behoefte aan meer grip op (de effecten van) veranderingen en jouw rol in het veranderproces?

5 tips over Verandermanagement

Iedere organisatie ondergaat continu veranderingen en dat vraagt om flexibiliteit. Heb je behoefte aan meer grip op (de effecten van) veranderingen en jouw rol in het veranderproces? Vijf tips van Jo Vincken, programma-manager van de masterclass Verandermanagement en hoe deze tips terugkomen in de masterclass.

1. Leer creatieve interventies inzetten

In de masterclass maak je kennis met een heel scala aan interventies voor verandering. Doel is om de gebruikelijke instrumenten zoals reorganisatie, verandering van werkprocessen, ‘op de zeepkist’, overtuigen en communiceren aan te vullen met andere, meer verrassende interventies. Interventies die managers en medewerkers op een andere manier involveren in een veranderproces. Interventies als storytelling, verandering tot leven brengen als een ‘merk’, ‘vuurtjes stoken in plaats van brandjes’ blussen leer je zelf toepassen;

2. Je eigen gedragsrepertoire als veranderaar verbreden

Vaak hebben we zelf bepaalde sterke kanten die we graag inzetten. Situaties kunnen echter vragen om ander gedragsrepertoire van een veranderaar. Een crisissituatie (het is ‘vijf voor twaalf’) vraagt om andere vaardigheden dan het breed betrekken van diverse interne doelgroepen bij een verandering. De masterclass beoogt het repertoire in je rol als veranderaar te verbreden. Je kan daardoor evenwichtiger kijken wat een situatie vraagt om vervolgens adequaat te handelen. Je handelen als veranderaar wordt minder ingegeven door je eigen voorkeuren, maar meer door wat de omstandigheden vragen;

3. Je veranderopgave scherper krijgen (en houden)

Door nieuwe ontwikkelingen en gebeurtenissen kan een veranderopgave onder druk komen te staan. Hoe hanteer je externe en interne druk? Hoe geef je deze een plaats in je veranderopgave? Hoe zorg je er voor dat de leden van het veranderteam, en degenen voor wie het veranderplan is bedoeld, de logica van je denken en doen blijven zien;

4. Topdown en bottom up veranderen

Doorgaans zijn we goed thuis in topdown veranderen. Bottomup veranderen voelt veelal onwennig. In de masterclass gaan we er van uit dat een combinatie van topdown en bottomup veranderen het meest effectief is. Daarom leer je om een diagnose van de situatie te stellen. Op basis van die diagnose kan de juiste mix van topdown en bottomup veranderen worden bepaald en ontwikkeld;

 5. Verstevigen en verdiepen van je kennis over verandermanagement

Veel doe je in jouw praktijk van veranderen intuïtief. Deze Masterclass helpt om scherp te krijgen welke delen van je intuïtief handelen onderbouwd kunnen worden door kennis en inzichten op het gebied van verandermanagement en welke delen van je handelen kritische kanttekening verdienen. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van verandermanagement de afgelopen 5 à 10 jaar.

Masterclass Verandermanagement

Tijdens deze masterclass Verandermanagement geven experts hun visie en vertellen zij vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten. Om je denken over verandermanagement verder te ontwikkelen en het leerproces te ondersteunen met concrete resultaten, werken we met een mix van werkvormen. Denk daarbij aan presentaties, cases, brainstorms en (het maken van) videofragmenten.


Drs. Jo Vincken - programma-manager masterclass Verandermanagement

Opleidingen

Gevonden: 1 opleidingen
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-5_600x400 Masterclass Verandermanagement

Masterclass Verandermanagement

Deeltijd | Nederlands | 17 september 2024
Tijdens de masterclass Verandermanagement leren experts je over organisatieveranderingen vanuit verschillende invalshoeken.

Contact


Heb je vragen over de opleidingen, of wil jij je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 448 of

advies@nyenrode.nl