Dr. Aikaterini Argyrou LL.M.

Assistant professor
Aikaterini Argyrou portret
  • Sociaal ondernemerschap
  • Onderzoeksmethodologie
  • Duurzaamheid
  • Zakenlijk Recht
  • Duurzame ontwikkeling
"Ideale leraren zijn degenen die zichzelf gebruiken als bruggen waarover ze hun leerlingen uitnodigen om over te steken, en die vervolgens - hun oversteek gefaciliteerd hebbende – vreugdevol ineenstorten, hen aangemoedigd om hun eigen bruggen te creëren."

- Nikos Kazantzakis -


Dr. Aikaterini Argyrou LLM is universitair docent bij Nyenrode en zij doet multidisciplinair onderzoek op het gebied van recht, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Haar onderzoek richt zich op het onderzoeken van normatieve kaders die inhoud geven aan het begrip duurzaamheid in het ondernemerschap en het ondernemingsrecht vanuit het perspectief van sociaal ondernemerschap. Haar onderzoeksinteresse breidt zich ook uit naar onderzoeksgebieden gerelateerd aan duurzaamheid en institutionele verandering, duurzame markttransformatie, ondernemings- en mensenrechten, MVO en genderaspecten in organisaties.

Zij heeft ervaring met het gebruik van verschillende onderzoekmethodologieën die in haar gepubliceerde onderzoek tot uiting komen: bijvoorbeeld juridische en sociaaljuridische methoden, de toepassing van vergelijkende analyse in juridische en empirische studies, de ontwikkeling van systematische literatuuroverzichten en de toepassing van empirische kwalitatieve onderzoeksmethoden met behulp van casestudies. Zij heeft ook deelgenomen aan studies met een mixed-method onderzoeksopzet. Haar bijdrage is terug te vinden in academische studies, maar ook in verschillende rapporten die zijn ontwikkeld voor de OESO, de EU Commissie, het EU Parlement, het Nederlandse parlement, maar ook in praktijkverslagen en populaire publicaties. In 2018-2019 maakte Aikaterini ook deel uit van verschillende onderzoeksprojecten en evaluatiestudies in opdracht van verschillende Nederlandse en EU-autoriteiten.

Aikaterini is een gediplomeerd advocaat ondernemingsrecht en sinds 2012 lid van de Atheense Orde van Advocaten. Voorafgaand aan haar promotieonderzoek en academische posities was zij betrokken bij vele MVO-onderzoeksprojecten en MVO-initiatieven van de Nyenrode Business Universiteit, de Universiteit Utrecht en internationale instituten zoals het World Legal Forum en the Hague Institute of the Internationalisation of Law (HiiL). In het verleden was zij ook jurist-stagiair bij de Griekse ambassade in Den Haag en advocaat-stagiair bij twee Griekse advocatenkantoren.

Haar persoonlijke missie is het verleggen van de grenzen van bestaande kennis en het delen van haar inzicht en begrip van de wereld en haar levenservaring met de medemens, collega's en studenten.

Nevenactiviteiten

Aikaterini is als extern onderzoeker verbonden aan het Utrechtse Centrum voor Water, Oceanen en Duurzaamheidsrecht van de Universiteit Utrecht (UCWOSL).

Internationale activiteiten

  • Visiting researcher, University of Edinburgh, Faculty of Law (2016)
  • Visiting scholar & lecturer, University of Malta, Faculty of Economics and Management (as part of an Erasmus+ mobility scheme for university teachers) (2016)
  • Visiting guest lecturer, Comenius University in Bratislava (2017)
  • Member of the research network Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars (2014-2019)

Interesses

Speelt piano, houdt van boeken lezen en sporten.

Meest relevante publicaties