Dr. Aikaterini Argyrou LL.M

Universitair hoofddocent
Aikaterini Argyou
  • Sociaal ondernemerschap
  • Onderzoeksmethodologie
  • Duurzaamheid
  • Zakenlijk Recht
  • Duurzame ontwikkeling

"Ideale leraren zijn zij die zichzelf als brug gebruiken waarover zij hun leerlingen uitnodigen om over te steken, en dan, nadat zij hun oversteek vergemakkelijkt hebben, vreugdevol instorten, hen aanmoedigend om zelf bruggen te creëren."

- Nikos Kazantzakis -

Dr. Aikaterini Argyrou LL.M is universitair docent bij Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Argyrou doet multidisciplinair onderzoek op het gebied van recht, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Haar onderzoek richt zich op het onderzoeken van normatieve kaders die invulling geven aan het begrip duurzaamheid in het ondernemerschap en het ondernemingsrecht vanuit het perspectief van sociaal ondernemerschap. Haar onderzoeksinteresse breidt zich ook uit naar onderzoeksgebieden gerelateerd aan duurzaamheid en institutionele verandering, duurzame markttransformatie, ondernemings- en mensenrechten, MVO en genderaspecten in organisaties. Sinds 2020 is Argyrou wetenschappelijk bestuurslid van de OESO waar zij sociale en solidaire ecosystemen in de economie promoot.

Zij heeft ervaring in het gebruik van verschillende onderzoeksmethodologieën die tot uiting komen in haar gepubliceerde wetenschappelijke werken: bv. juridische en sociaal-juridische methoden, de toepassing van vergelijkende analyse in juridische en empirische studies, de ontwikkeling van systemische literatuurreviews en de toepassing van empirische kwalitatieve onderzoeksmethoden met behulp van case studies. Zij heeft ook meegewerkt aan studies met mixed-method onderzoeksdesigns. Haar bijdrage is terug te vinden in de academische wetenschap, maar ook in verschillende rapporten die zijn ontwikkeld voor de OESO, de EU-Commissie, het EU-parlement, het Nederlandse parlement, maar ook in rapporten van praktijkmensen en populaire publicaties. In 2018-2019 maakte Argyrou ook deel uit van diverse onderzoeksprojecten en evaluatiestudies in opdracht van verschillende Nederlandse en EU-autoriteiten.

Argyrou is een gekwalificeerde bedrijfsjurist en sinds 2012 lid van de Atheense Orde van Advocaten. Voorafgaand aan haar PhD-studies en academische functies was zij betrokken bij vele MVO-onderzoeksprojecten en MVO-initiatieven die werden uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit, Universiteit Utrecht en door internationale instituten zoals het World Legal Forum en het Hague Institute of the Internationalisation of Law (HiiL). In het verleden was zij ook juridisch adviseur in opleiding van de Griekse ambassade in Den Haag en advocaat-stagiaire bij twee in Griekenland gevestigde advocatenkantoren.

Haar persoonlijke missie is de grenzen van de bestaande kennis te verleggen en met medemensen, collega's, studenten en toekomstige generaties haar inzicht en begrip van de wereld en de lessen die zij in het leven leert te delen.

Interesses

Argyrou speelt piano, houdt van boeken lezen en sporten.

Meest relevante publicaties