Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

Hoogleraar
Arco Bobeldijk
  • Vennootschapsbelasting
  • Fiscaal Recht
  • Belastingrecht
Leadership, entrepreneurship and stewardship in the corporate tax field.

Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk is hoogleraar Vennootschapsbelasting aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax. Bobeldijk verricht onderzoek op het gebied van de vennootschapsbelasting. 

Bobeldijk studeerde fiscale economie en fiscaal recht. Hij is (postdoctoraal) docent, spreekt regelmatig op seminars en is auteur van een groot aantal publicaties. Hij droeg ook bij aan de ontwikkeling van de Master Fiscaal Recht en is nu verantwoordelijk voor het curriculum vennootschapsbelasting in deze opleiding. Hij was enkele jaren lid van de onderwijscommissie. Arco was ook lid van het Nyenrode Corporate Governance Institute.

Internationale activiteiten

Bobeldijk heeft in het kader van uitwisselingsprogramma’s aan verschillende groepen buitenlandse studenten gedoceerd.

Meest relevante publicaties

  • Initiatiefwet aanpassingen in de liquidatie- en stakingsverliesregeling verdient nadere doordenking, WFR 2020/28, 13 februari 2020
  • Recente ontwikkelingen ten aanzien van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting, NTFR-B2020/9, 27 maart 2020
  • De vennootschapsbelastingaspecten van financiële herstructureringen, TFO 2019/162.1, april 2019
  • Country-by-Country Reporting and the Effective Tax Rate: How Effective Is the Effective Tax Rate in Detecting Tax Avoidance in Country-by-Country Reports? Intertax Volume 47, Issue 12 2019
  • De onzakelijke lening anno 2018 (deel 2) MBB nummer 5, mei 2018