Mr. drs. Bart Jonker RA

Kerngroepvoorzitter belastingrecht
Bart Jonker
  • Fiscale Theorie & Ethiek
  • Belastingcontrole
  • Formeel belastingrecht
Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd.

Mr. drs. Bart Jonker RA is promovendus aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax en doet onderzoek naar de fiscale administratieplicht in Nederland. "Ik ben vooral trots op het feit dat ik de succesvolle Master Fiscaal Recht en de nieuwe Master Fiscale Economie op Nyenrode mede heb opgezet en vorm gegeven." Bart heeft zowel economie, als ook accountancy aan de Vrije Universiteit gestudeerd. Daarna heeft hij fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.

Jonker is verantwoordelijk voor de fiscale vakken op Nyenrode. Hij is kerngroepvoorzitter van de vakken Belastingrecht 1, 2 & 3 in de Bachelor Accountancy. Daarnaast coördineert hij de mastervakken Tax Theory & Ethiek en Fiscaal leiderschap in de Master Fiscaal Recht en in de Master Fiscale Economie. Voor die laatste opleiding is hij ook academisch verantwoordelijk.

In de afgelopen 10 jaar is hij werkzaam als vaktechnisch adviseur controle bij de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam. Daarvoor was hij onder andere toezichthouder bij de Autoriteit Financiële markten.

Jonker is gedreven om eigentijdse en maatschappelijk betrokken fiscalisten en accountants op te leiden met een kritische, academische geest en een rechte rug, die in staat zijn zelfstandig problemen van organisaties te ontleden om een aanvaardbare oplossing te formuleren waarbij met de belangen van alle belanghebbenden rekening wordt gehouden.

Interesses

Jonker noemt zich bibliofiel. Vooral boeken over geschiedenis, filosofie en/of natuurkunde heeft zijn belangstelling. Eigenlijk kan hij geen boekwinkel voorbij lopen zonder een boek te kopen. Daarnaast vindt hij het fijn om elke dag hard te lopen. Ook houdt hij van het goede leven, Mediteriaans eten met een goed glas wijn en na afloop een Schotse whisky.

Meest relevante publicaties

  • Van uitstel komt toch geen afstel? De informatiebeschikking, de vereiste aangifte, de administratieplicht en de omkering van de bewijslast, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, nr. 5-6, september 2023.
  • Het formele vinkje, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, nr. 1, februari 2023.
  • Heeft klagen zin?, Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van medewerkers van de Belastingdienst, Weekblad Fiscaal Recht 2022/102, 30 mei 2022
  • Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Art. 52 AWR en de informatiebeschikking. Tijdschrift Formeel Belastingrecht, nr 5, juli 2020.
  • Inzage in de dossiers van de openbaar accountant, Weekblad Fiscaal Recht, nr. 6918, 25 augustus 2011.