Dr. Ingrid Koning

Universitair hoofddocent
Ingrid Koning1
  • Internationaal en Europese Recht
  • Transport en Logistiek Recht
  • Luchtvervoer Recht
  • Commercieel Privaatrecht
‘Everything you want, is on the other side of fear’

 

Dr. Ingrid Koning is universitair hoofddocent aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Koning is gespecialiseerd in het commerciële privaatrecht. Vragen als: hoe beweegt een onderneming in het (internationale) rechtsverkeer, hoe kunnen risico’s het beste worden afgedekt, of welke rechtsvorm is het meest geëigend om een bepaalde onderneming in de drijven komen in haar onderwijs veelvuldig aan de orde.

In haar onderzoek richt zij zich op transport en logistieke vraagstukken en luchtvaart, met als specifiek aandachtspunt duurzaamheid. Op dit moment houdt zij zich bezig met de vraag welke rol het recht kan spelen bij de verduurzaming van logistieke ketens.

Koning is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op de aansprakelijkheid van de vervoerder van goederen door de lucht. Als docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Utrecht Universiteit gaf zij onderwijs over de gehele linie van het commerciële privaatrecht: internationaal handelsrecht, ondernemingsrecht, vervoerrecht en het faillissementsrecht. Ingrid doceert ook aan de Universiteit Utrecht in de vakken handelsrecht en capita selecta maritime casualties.

Interesses

Konings hobby’s zijn sporten en muziek luisteren. 

Meest relevante publicaties

  • Artikel 8:1108 BW: weeffout of gebrekkig weefgetouw? Doorbraak van de aansprakelijkheidslimiet bij vervoer van goederen over de weg, in: F.Q. van de Pol e.a. (red.), Vijftig weeffouten in het BW, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 351-360
  • The Effect of the European Passenger Transport Scheme on the National Legal Order: A Focus on Air Transport. In: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann, M.H. Wissink (Red.), The Influence of European Law on Dutch Private Law, Deventer: Kluwer 2014, p. 861-891.
  • Aansprakelijkheid in het luchtvervoer. Goederenvervoer onder de verdragen van Warschau en Montreal, Diss. Rotterdam 2007 (477 pp.)
  • Economic and non-economic values and objectives in the EU’s international trade: Normative tensions, actors and processes, Europe and the World, p. 1-4 (Ursula Jaremba, Machiko Kanetake and Ingrid Koning) 
  • Vlucht EC 261/2004 van Brussel naar de VS. Europese passagiersverordeningen in Amerikaanse rechtbanken, te verschijnen in Tijdschrift voor Vervoer en Recht 2016/4.
  • De verdragsrechtelijke en conflictenrechtelijke aspecten van de MH17 crash, ANWB Verkeersrecht, 2015/74.