Job J. Andreoli MSc CFM

Assistant professor
Job Andreoli_LOWRES
 • Ondernemersfinanciering
 • Fintech & Corporate venturing
 • Risico & Finance
 • Financiën & Boekhouding
‘Betrokkenheid creëren bij de kunst & wetenschap van ondernemingsfinanciering, gericht op internationale samenwerking & een ondernemende mentaliteit.’ 


Job J. Andreoli MSc CFM is Assistant Professor,  promovendus Entrepreneurial Finance en leidt de Nyenrode Incubator in Amsterdam. Job zoekt de aansluiting tussen theorie en praktijk, betrekt de buitenwereld actief en stimuleert discussies actief in zijn colleges. Daarnaast waardeert hij de betrokkenheid van ondernemers en ondersteunt hij waar mogelijk hun marktsucces. Zijn onderzoek richt zich op hoe de marktdiscipline kan worden benut om de prestaties van privaat durfkapitaal te verbeteren.

Job geeft colleges over ondernemingsfinanciering, private equity, strategie en bedrijfsplanning. Daarnaast zit hij in de adviesraad van een durfkapitaalbedrijf. Zijn interessegebieden zijn finance, strategie en ondernemerschap.

Voordat hij bij Nyenrode in dienst trad, heeft Job uitgebreide bedrijfservaring opgedaan. Hij werkte als strategieconsultant voor Ernst & Young (EY) en Capgemini en was verantwoordelijk voor het opzetten van de Strategy & Innovation toepassing van Atos Consulting. Daarnaast is hij betrokken geweest bij een aantal startups en begeleidt  kleine en middelgrote bedrijven die dreigen in financiële nood te raken.

Hij behaalde zijn Master of Science in Strategic Management aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en een Master of Science in onderwijs aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft hij de accreditatie Certified in Financial Management van het Institute of Management Accountants (VS) behaald.

Nevenfuncties

 • Leider Nyenrode Incubator Amsterdam
 • Cursusleider ondernemingsfinanciering, Nyenrode New Business School
 • Lid Raad van Advies Greyroad Ventures

Internationale activiteiten

In navolging van het European Entrepreneurship Colloquium aan de Harvard Business School hebben Job en Luisa Alemany (ESADE) gezamenlijk een Europees boek over ondernemingsfinanciering geïnitieerd. Het is opgezet als een co-creatie, waarbij deskundigen uit heel Europa betrokken zijn, van toonaangevende universiteiten (waaronder Bocconi, Cambridge, Erasmus/RSM, ESADE, Glasgow, HSG, IMD, Imperial, INSEAD, Norwich, St. Gallen, Vlerick & Wuppertal) en instellingen (EIF, EVPA & Startup Europe). Het is deze internationale samenwerking die maakt dat het boek een uitgebreide kijk geeft op dit boeiende en zich snel ontwikkelende gebied.

Interesses

Hockey, tennis, golf en boksen.

Meest relevante publicaties

 • Alemany, L. & Andreoli, J.J. (Eds.) (2018). Entrepreneurial Finance: the Art and Science of Growing Ventures. Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-42135-5 (Hardback); 978-1-108-43185-9 (Paperback -Hardback). 
 • Alemany, L. & Andreoli, J.J. (2018). Introduction to Entrepreneurial Finance. In: Alemany, L. & Andreoli, J.J. (Eds.). Entrepreneurial Finance: the Art and Science of Growing Ventures (pp. 2-22). Cambridge University Press. 
 • Andreoli, J.J. (2018). Early Sources of Funding (I): Incubators, Accelerators and Crowdfunding. In: Alemany, L. & Andreoli, J.J. (Eds.). Entrepreneurial Finance: the Art and Science of Growing Ventures (pp. 23-59). Cambridge University Press. 
 • Alemany, L. & Andreoli, J.J. (2018). The Future of Entrepreneurial Finance. In: Alemany, L. & Andreoli, J.J. (Eds.). Entrepreneurial Finance: the Art and Science of Growing Ventures (pp. 562-582). Cambridge University Press. 
 • Andreoli, J.J. (2018). How start-ups can improve their pitching. International Finance Magazine.