Als faculteitsleden van een toonaangevende businessschool zijn wij producenten en distributeurs van relevante kennis. We kunnen de wereld van het werk veranderen op het raakvlak van wetenschap en maatschappij. Dit is wat ons werk echt betekenisvol maakt.

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis is de gerenommeerde hoogleraar Strategisch Talent Management en prominent visionaire leider in Organisatorisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit, Nederland. Zij brengt een frisse en economische kijk op traditionele HR-onderwerpen en sociale en psychologische dimensies van organisaties en arbeidsverhoudingen. Met haar kennis en ervaring op het gebied van economie (EconDrs, Universiteit van Amsterdam), management (PhD, Erasmus University Rotterdam, en London Business School) en leiderschap (VU Amsterdam) onderzoekt ze het raakvlak tussen werkrelaties, bedrijfseconomie en talentmanagement.

Lidewey staat bekend als een inspirerende wetenschapper en kennispartner die een brug slaat tussen theorie en praktijk enerzijds en bedrijfs- en sectorleiders anderzijds. Ze is zakelijk goed onderlegt en een meester in de overdracht van academische kennis naar instrumentele modellen en praktische tools voor HR-personeel, talentmanagers en organisatieleiders.

Lidewey is een enthousiaste spreker, innovatief denker en vertrouwd adviseur met inzicht in en visie op thema's als talentmanagement, strategisch management, arbeidsmarkttrends, organisatieontwerp, professioneel leiderschap, duurzame en inclusieve HR-praktijken, medewerkersbetrokkenheid en -motivatie, en het verwerven, behouden en behouden van arbeidskracht in al haar diversiteit. De toekomst van het werk staat centraal in haar denken en boodschap.

Nevenactiviteiten

Lidewey werkt internationaal als hoofdspreker, directieadviseur en vooraanstaand expert op het gebied van talentmanagement, organisatieontwerp/leiderschap en strategisch personeelsmanagement. Enkele van haar belangrijkste klanten zijn Achmea, Van Lanschot Bankiers, Rabobank, SNS Bank/De Volksbank, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Gemeente Apeldoorn, Gemeente Tilburg, Koninklijke Marine, PO-Raad, VO-Raad, MBO-Raad, Espria, Centrale Bank van Aruba, Rijksdienst Caribisch Nederland, McDonalds, Adecco Group, Southern Business School (Zuid-Afrika).

Zij is lid van de raad van commissarissen van onderwijsinstellingen en is zowel nationaal en lokaal actief als lid van het CDA, een christendemocratische politieke partij in Nederland.

Internationale activiteiten

Lidewey heeft een internationaal profiel met een lectoraat als buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika en als gasthoogleraar aan verschillende business schools in Europa, Afrika en Scandinavië. Haar specifieke interessegebieden zijn transformationeel leiderschap, talentmanagement, human resource ontwikkeling, organisatieontwerp, werklust, teamdynamiek en sociale trends in de samenleving.

Verankerd in de academische wereld met sterke banden met het bedrijfsleven is Lidewey E.C. van der Sluis de oprichter van het International Powerhouse Competing for Talent, het exclusieve professionele sponsornetwerk dat verbonden is aan haar lectoraat bij Nyenrode. Zij is de directeur van de Talent Management en Organisatorisch Leiderschap Module in het Internationale MBA-programma van Nyenrode Business Universiteit. Dit onderwijsprogramma en haar onderzoek is gebaseerd op het verkrijgen en delen van kennis en inzichten uit de theorie in de praktijk en vice versa met zeer nauwe banden met zakenpartners in Europa en Scandinavië.

Interesses

In haar vrije tijd is ze voor haar hardlopen en ontspanning te vinden in de duinen en op het strand van haar biotoop Bloemendaal, waar ze met haar man en tienerkinderen woont.

Meest recente publicaties

  • Lidewey van der Sluis has more than 200 publications to her name, including several management books such as Competing for Talent (2008), Haakse Hakken (2012), Talent is good, Ambition is better (2012), Traces of Talent (2014), and The Selection Process.
  • Sluis, E.C. (Lidewey) van der, (2018). Activate Talent: Capture the full potential towards common goals, Journal of Contemporary Research in Management, vol. 13 (1), p. 1-10.
  • Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2018). World class organizations know how to optimize the talent value chain. Journal of Economic and Social Development, Vol. 5 (2), p. 22-29.
  • Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2018). MD-professional: Kritische gatekeeper van bruisende holocratische organisaties. MD - Tijdschrift voor talent- en managementontwikkeling, nr. 2, p. 4-7.
  • Schutte, N., Barkhuizen, N., & Sluis, (Lidewey) E.C. van der (2016). The development of a human resource management (HRM) professional competence model: A pilot study, Journal of Psychology in Africa, Vol. 26 (3), p. 230-236.
  • Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2016). Hoe word je een bekende Nederlander? Talent, mentaliteit en context. MD. Tijdschrift voor talent- en managementontwikkeling, nr. 2, p. 16-19.

Publicaties