Drs. Remko Renes RA

Assistant professor
Remko Renes
 • Corporate Governance
 • Risicomanagement
 • Interne controle
 • Auditing
 • Corporate Governance
 • Risicomanagement
 • Interne controle
Gelijk hebben is niet het resultaat van goed ondernemingsbestuur, gelijk krijgen is het eindresultaat van goed ondernemingsbestuur.

Remko Renes is universitair docent corporate governance aan Nyenrode Business Universiteit en lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Zijn expertise is corporate governance en auditing, in het bijzonder interne controle, internal audit, business control en risicomanagement. Binnen Nyenrode Business Universiteit is Remko voorzitter van de toetscommissie.

Van 1990 tot 2009 was Remko werkzaam bij KPMG op het gebied van Audit and Assurance Services, Management Assurance Services, Non Financial & Advisory Services en Internal Audit. Binnen de afdeling Professional Practice was hij betrokken bij en verantwoordelijk voor corporate governance, internal control audit (Sarbanes Oxley) en de ontwikkeling en het onderwijs van internationale opleidingen.

Remko behaalde zijn Master in Economie (1990), Post Master in Accountancy (1994) en Propedeuse in Sociologie (1990) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nevenactiviteiten

Sinds 2017 is Remko Renes lid van de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA die verantwoordelijk is voor de praktijkopleiding die leidt tot accreditatie als Accountant Consultant (AA) en Registeraccountant (RA) in Nederland.

Sinds zijn afstuderen is Remko verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, eerst als docent Interne Controle, nu als examinator. Remko is lid van de redactie van Goed Bestuur & Toezicht. Tenslotte is hij oprichter en eigenaar van Regera B.V., een bedrijf dat actief is op het gebied van training en onderzoek op het gebied van bestuur.

Internationale activiteiten

Sinds 2016 is Remko Renes geassocieerd met het Good Corporate Governance onderwijs en onderzoek in samenwerking met The University of the Dutch Caribbean (UDC).

Interesses

Remko's grootste hobby is trainen en deelnemen aan duursporten zoals triatlon, marathonlopen, fietsen en schaatsen. Daarnaast is hij bondsscheidsrechter namens de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB).

Meest relevante publicaties

 • Van Brenk, H., Renes, R., & Trompeter, G.M. (2020). Auditing in the public interest: Reforming the profession by building on the strengths of the existing accounting firms. Critical Perspectives on Accounting, in presshttps://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102184
 • Scholten, R., Lambooy, T., Renes, R., et al. (2019). The Impact of Climate Change in the Valuation of Production Assets via the IFRS Framework. Accounting, Economics, and Law: A Convivium. https://www.degruyter.com/view/journals/ael/ahead-of-print/article-10.1515-ael-2018-0032/article-10.1515-ael-2018-0032.xml
 • Corporate Governance in the Netherlands. Compliance Monitoring by Dutch listed companies to the Dutch Corporate Governance Code for the years 2014 and 2013. (see www.mccg.nl). 
 • Shareholder engagement in the Netherlands; Institutional investors and their relationship with Dutch stock listed companies (2010). (See www.mccg.nl). 
 • Implementation Banking Code. Sponsoring organization: Monitoring Commissie Code Banken (2010). 
 • Second National Risk Management Research Investigation in the Netherlands (2014), NBA Amsterdam, PwC Amsterdam, Nyenrode Breukelen, Rijksuniversiteit Groningen.