“Het lijkt altijd onmogelijk totdat het lukt.” (Nelson Mandela)

 Dr. Yulia Levashova is assistent-professor aan Nyenrode Business Universiteit en associate research fellow aan de Universiteit Utrecht. Ze studeerde Russisch Recht aan de Rechtenuniversiteit van Saratov en behaalde een bachelor aan het University College Roosevelt (cum laude) en een master in de rechten aan de Universiteit Utrecht (eervolle vermelding).  In 2018 verdedigde ze haar proefschrift ‘The Right of States to Regulate in their Public Interest and the Right of Investors to Receive Fair and Equitable Treatment’ aan de Universiteit Utrecht.

Ze werkt sinds 2010 bij Nyenrode Universiteit. Haar onderzoek spitst zich toe op de juridische aspecten van directe investeringen in het buitenland en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze heeft bijdragen geleverd aan diverse multidisciplinaire onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van illegale houtkap, casestudies over de Zuid-Afrikaanse overheid en een casestudie over biodiversiteit (mede-auteur van het eindverslag). 

  • Leadership: delen van mijn onderzoek dat maatschappelijke en praktische implicaties heeft, bijvoorbeeld door het doen van een voorstel voor hervormingen van internationale investeringswetgeving op het VN-forum Business and Human Rights in 2018.
  • Stewardship: Master-studenten ondersteunen bij hun scriptie.
  • Entrepreneurship: nieuwe onderzoeksideëen ontwikkelen.

Levashova is juridisch adviseur van de UNCTAD op het gebied van investeringen en heeft meegeschreven aan het 2019 World Investment Report. Levashova heeft diverse publicaties op haar naam staan op het gebied van internationaal investeringsrecht, waaronder het boek The Right of States to Regulate in International Investment Law: The Search for Balance between Public Interest and Fair and Equitable Treatment (2019), een publicatie in de serie International Arbitration Law Library van Wolters Kluwer. Levashova is ook redacteur van een speciale editie over SEZ’s en investeringsrecht en een boek over investeringsrecht en het milieu. 

Nevenactiviteiten

  • Lid van de klankbordgroep van The Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration Project
  • Lid Arbitral Women Network
  • Lid Ius Commune Research School

Internationale activiteiten

Levashova organiseerde diverse internationale congressen, waaronder een seminar tijdens het 2018 World Investment Forum in Geneve. In de periode 2012-2019 was ze visiting scholar aan het European University Institute, Italië, de Universiteit van Gent, België en het Max Planck Instituut, Duitsland.

Interesses

Tekenen (impressionisme) en buiten spelen met de kinderen. 

Meest relevante publicaties

Publicaties