Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn door de eeuwen heen de dominante vorm van ondernemerschap in Nederland. Ook in deze 21ste eeuw blijkt dat het belang van familiebedrijven moeilijk kan worden overschat. In Nederland zijn er minimaal 260.000 familiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor ruim 49% van de werkgelegenheid en bijna 53% van het Bruto Nationaal Product. Het familiebedrijf dat de ruggengraat van de Nederlandse economie vormt, blijkt ook in tijden van economische teruggang een stabiele werkgever en een betrouwbare relatie.

Het exacte percentage familiebedrijven in Nederland is afhankelijk van de gekozen definitie van het familiebedrijf. Schatting variëren van 26 procent tot 90 procent. In Crown princes in the clay staat een uitgebreide beschrijving over de definitie van een familiebedrijf. Nyenrode Business Universiteit werkt met de volgende definitie van het familiebedrijf:

Een bedrijf is een familiebedrijf als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet.

  1. Meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie.
  2. Eén familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen.
  3. Een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie.

Echter indien het bedrijf minder dan tien jaar geleden is opgericht, dient in het bedrijf ten minste één familielid van de directeur werkzaam te zijn of eigendom te hebben.

Familiebedrijven zijn zeer krachtige bedrijven die zich onderscheiden van niet-familiebedrijven door de interactie tussen het bedrijfs-, eigendoms- en familiesysteem. In de boeken Financiering van de bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven en De emotionele waarde van het familiebedrijf wordt nader ingegaan op de kracht van het familiebedrijf.

Nyenrode is een begrip op het gebied van familiebedrijven. De onderzoeksactiviteiten gericht op familiebedrijven zijn in 1992 gestart. Hiermee is het het langstlopende structurele onderzoeksprogramma's op Nyenrode. Uiteraard komen de resultaten ten goede van zowel het bedrijfsleven als de studenten. De leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht wordt bekleed door prof.dr. Roberto Flören. Zelf geboren en getogen in een familiebedrijf kwam hij in 1984 als BBA-student op Nyenrode. Hij is vanaf 1992 verantwoordelijk voor het familiebedrijfprogramma op Nyenrode. Tevens doceert hij Ondernemerschap op Nyenrode. In zijn oratie Familiebedrijfskunde onderstreept hij het belang van het familiebedrijf voor het bedrijfsleven.