Familiebedrijf

Het familiebedrijf

In Nederland zijn ruim 275.000 familiebedrijven verantwoordelijk voor ruim 49% van de werkgelegenheid en bijna 53% van het Bruto Nationaal Product. Het familiebedrijf is dan ook de ruggengraat van de Nederlandse economie.

Familiebedrijven onderscheiden zich van andere bedrijven door de interactie tussen het bedrijfs-, eigendoms- en familiesysteem. De kracht hiervan zit in het langetermijnperspectief, de betrokkenheid van een stabiele groep eigenaren, de binding tussen familie en personeel, de sterke regionale binding, de snelle besluitvorming en de hoge solvabiliteit.

Er zijn ook uitdagingen voor familiebedrijven. Het is vaak lastiger een goede balans te vinden tussen de familie-, bedrijfs-, en eigenarenbelangen. Maar ook de gebrekkige communicatie tussen familieleden en de kans op rolconflicten, de bedrijfsoverdracht en goed bestuur spelen mee.

Dit is onze definitie van het familiebedrijf:

Een bedrijf is een familiebedrijf als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet.

1. Meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie.
2. Eén familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen.
3. Een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie.

Echter, indien het bedrijf minder dan tien jaar geleden is opgericht, dient in het bedrijf ten minste één familielid van de directeur werkzaam te zijn of eigendom te hebben.