22e Groep New Board Program zwaait af

De 22e groep van het New Board Program heeft de laatste module afgerond. Acht intensieve tweedaagse modules over governance, leiderschap, stakeholdermanagement, human resources, strategie, risicomanagement en organisatiecultuur & gedrag zijn achter de rug. Dat geldt ook voor de internationale module die we traditioneel in Cambridge organiseren samen met de Judge Business School.

In de laatste module stond stakeholder management en crisisbeheersing centraal. Het belangrijkste onderdeel was een uitgebreide board simulatie. De simulatie maakt bewust welke rol je als bestuurder of commissaris hebt en hoe je die invult, en zeker ook wat te doen als het écht moeilijk wordt.

Tijdens het traditionele afscheidsdiner in de Ridderzaal van het kasteel hield deelneemster ir. Anja de Bree een speech waarin zij haar afstudeerpaper toelichtte. De Bree hield een pleidooi over inspireren dat naar haar mening een kerntaak is van een Raad van Commissarissen. Hiermee kan een RvC positief invulling geven aan de totstandkoming en handhaving van een open bedrijfscultuur.

Al meer dan 10 jaar verzorgt Nyenrode Business Universiteit deze uitgebreide en intensieve leergang. Twee maal per jaar starten we met een nieuwe groep deelnemers. In november start alweer de 25e groep. Met dit programma levert Nyenrode een mooie bijdrage aan bestuurlijk Nederland!


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, oktober 2018.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.