"Het New Board Program heeft mij geholpen om van een leider een bestuurder te worden"

23 maart 2020
Onderwijs

“Het New Board Program van Nyenrode heeft mij niet alleen een beter toezichthouder, maar ook een betere manager/bestuurder gemaakt,” aldus Hans de Jong, President Philips Nederland. “Tijdens het programma wordt met een brede blik gekeken naar de rol van bestuurders en toezichthouders in een veranderende wereld. Tot ik in mijn huidige bestuurlijke rol bij Philips kwam was ik gewend om enkel binnen de organisatie te opereren, maar als bestuurder moest ik mijn blik verruimen en me oriënteren op de samenleving en de stakeholders daarin. Het New Board Program heeft mij geholpen om van een leider een bestuurder te worden.”

Hans de Jong is President Nederland en vanaf 1984 werkzaam bij Philips. Sinds die tijd heeft hij verschillende functies uitgeoefend in zowel binnen- als buitenland. Sinds 2012 vervult hij de functie van President van Philips Nederland. Voor hem was het grote onderscheid met de periode vóór 2012 het verschil in focus.

Maatschappelijk belang

Als bestuurder is vandaag de dag, naast leidinggeven aan de organisatie, ook kennis van en dialoog met het maatschappelijke umfeld noodzakelijk. Was er in het verleden binnen organisaties meer aandacht voor de financiële doelstellingen op korte termijn, tegenwoordig richt een bedrijf zich op een goede balans tussen korte- en langetermijndoelstellingen, waarin naast de toekomst van de organisatie die van de mens, de samenleving en de planeet centraal staan. Het maatschappelijk belang heeft binnen Philips altijd veel aandacht gehad, maar tegenwoordig staan thema’s als purpose, Sustainable Development Goals en het klimaatakkoord standaard op de agenda van bestuursvergaderingen.

Unieke interactie met gelijkgestemden

“De rol van toezicht verandert sterk. In een snel veranderende wereld is de toezichthouder vanuit eigen kennis en actuele ervaring mede sparring partner voor het management. Om succesvol te zijn als bedrijf, en als persoon, moet je nadenken over wat je de wereld kan teruggeven en daar vervolgens concrete doelen voor opstellen. De combinatie van wetenschappelijke kennis, ervaringen uit het bedrijfsleven en de interactie met gelijkgestemde deelnemers maakt het New Board Program uniek en biedt goede ondersteuning voor (aankomende) bestuurders en toezichthouders. Het contact met andere NBP’ers, tijdens en na afloop van het programma via de alumnivereniging en de executive sessions, is een informele vorm van permanente educatie en een bonus van het programma!”

“De deelnemers kwamen uit een breed veld van organisaties en waren over het algemeen zowel manager/bestuurder als toezichthouder. Het was voor mij van grote waarde om vanuit de aangeboden lesstof en input gezamenlijk ervaringen te delen in de groep. Misschien was het wel de grootste waarde van het programma om met zeer capabele mensen in een open en veilige omgeving een zoektocht te delen om beter te worden als manager én toezichthouder.”

Het New Board Program is een tweejarig deeltijdprogramma. In zeven modules, waaronder één internationale, worden alle relevante aspecten van goed ondernemingsbestuur uitgelicht. Daarnaast geven inspirerende sprekers en ervaren bestuursleden hun visie op boardroom issues. De nieuwe leergang van het programma start op 21 april 2022.

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, maart 2020.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.