Accountantscontrole met een Audit Board

29 juni 2020
Onderzoek

De accountant dient twee meesters: het publieke belang en de commercie. De spanning die hiertussen bestaat kan worden opgelost met een Audit Board, zo betogen Remko Renes en Herman van Brenk beiden lid van het Center for Accounting, Auditing & Control en Remko is lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut.

De Audit Board is een innovatief alternatief structuurmodel en gebaseerd op twintig stakeholdergesprekken met meer dan 100 betrokken stakeholders. De wetenschappelijke studie is onlangs gepubliceerd in Critical Perspectives on Accounting (CPA). Ook in andere internationale media heeft de Audit Board aandacht gekregen, bijvoorbeeld in het International Accounting Bulletin (zie bijlage, pag. 28) en Companies Digest

Actieve betrokkenheid auditcommissie

In Goed Bestuur en Toezicht (Nr 2/20) leggen de auteurs uit dat met een Audit Board de commerciële prikkels van het huidige model verdwijnen, maar de professionele kwaliteit van bestaande accountantsorganisaties blijft behouden. De auditcommissie van de Raad van Commissarissen wordt actief betrokken bij het realiseren van een hoge kwaliteit van de accountantscontrole tijdens het proces van selectie en benoeming, het formuleren van de concrete opdracht met ruimte voor maatwerk en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening.

 
Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, juni 2020.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.