Agile focus in besturing

28 mei 2020
Opinie

Agile werken is een effectieve methode om een organisatie wendbaarder te maken, meer klantwaarde te creëren en efficiënter te werken. Agile werken start vaak op de werkvloer, maar leent zich ook prima voor directieniveau. Sterker nog: deze manier van werken krijgt significante waarde als de hele organisatie ermee aan de slag gaat en zo elkaar versterkt. Toch zie je dat in de boardroom nog minder Agile wordt gewerkt.

De aanpassing van de besturing van de organisatie om meer wendbaar te zijn raakt de mindset van alle mensen in de organisatie en dus ook de mindset van de leiders. Juist van de leiders, omdat dit versnellend of vertragend kan werken op de beweging in de hele organisatie. Leiders zijn onderdeel van de verandering en veranderen zelf dus ook.

Wat betekent Agile werken voor directieteams?

We zien in de praktijk dat de meest beschreven literatuur van agile voor deze groep minder goed toepasbaar is. Het is immers primair gericht op teams. Er is een vertaling voor deze executives nodig: een vertaling die de van-/naar- beweging in hun handelen verduidelijkt, het ‘Executive Manifesto’.

Er is waarde in de items genoemd aan de rechterkant, maar we hechten meer waarde aan de items beschreven aan de linkerkant. Het hanteren van de items aan de linkerkant zal ander gedrag in de directiekamer geven en de transformatie naar een wendbare organisatie helpen.

Het Executive Manifesto

Samenwerken aan teamdoelen boven     gaan voor individuele mijlpalen
Prioriteren van onderwerpen boven   volgen van de agenda
Wegnemen van belemmeringen   boven   stimuleren van resultaten
Bijsturen op actuele inzichten   boven   analyseren van rapportages
Visueel overzicht     boven   spreadsheet rapportages
Verdeling van voorbereiding    boven   iedereen bereidt alles voor
Experimenteren binnen kaders    boven   plannen maken
Elke kans om te verbeteren benutten   boven   tijd plannen voor verbeteren 
Stellen van vragen op de werkvloer  boven   voorstellen accorderen in de vergaderzaal

 

Het vergt van leiders, zoals bij iedereen, moed om het eigen gedrag aan te passen waarmee je succesvol bent geworden. In de huidige veranderende wereld zien we dat ander gedrag succesvoller is. Bedrijven die snel kunnen reageren op klanten hebben een grotere kans om te blijven bestaan.

 

Agile focus in besturing

Hoe dit in de bestuurskamer toe te passen wordt door auteurs Marjolijn Feringa en Jeroen Venneman in het boek ‘Agile focus in besturing’ beschreven. In de manier van vergaderen, manier van vragen stellen, samenwerken en kort cyclisch (be)sturen. Aan de hand van theorie, prikkelende quotes, praktische tips, een toolbox en een voorbeeld hoe Rabobank dit toepast, krijgt de lezer goede handvatten van hoe je Agile werken op bestuursniveau in de praktijk kunt brengen. In het boek staat het FOCUS-bord centraal waarmee de strategische doelen en bijbehorende benodigde acties en mijlpalen visueel worden gemaakt.

Een aantal van de onderwerpen die in het boek worden behandeld zijn:

  • Het FOCUS-bord
  • De stand-up voor executives
  • De kwartaal-wissel: continu aanscherpen op de komende drie maanden
  • Cascaderen van strategische doelen naar onderliggende managementteams
  • Scrum voor executives
  • Drie tips om te starten met agile focus in besturing

Het boek is vooral bruikbaar voor leden van een directie- of managementteam die graag de organisatie wendbaarder willen maken met behulp van Agile werken.


Meer weten? Lees de pocketguide Agile FOCUS in besturing.

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, mei 2020.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.