Als de oplossing het probleem is

Handvatten voor een moreel kompas

22 februari 2018
Over Nyenrode

Hoe geef je handen en voeten aan compliance met een moreel kompas? Dat blijkt in de praktijk zo gemakkelijk nog niet. In het zojuist verschenen boek 'Als de oplossing het probleem is' van dr. Edgar Karssing worden hiervoor praktische handvatten geboden.

Karssing maakt al meer dan 20 jaar inzichten uit de bedrijfsethiek concreet en hanteerbaar voor praktijkmensen. Bijvoorbeeld in het Tijdschrift voor Compliance en het Jaarboek Compliance. Het motto is steeds: de oplossing is het probleem niet! Karssing is teveel filosoof om meteen op zoek te gaan naar oplossingen. Wat is de vraag achter de vraag, wat is het echte probleem?

Dus eerst drie stappen achteruit, voor een goede probleemanalyse. Maar dan? Dan is het tijd om op zoek te gaan naar oplossingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: een moreel intervisiemodel, handvatten voor aanspreken, aangesproken worden en een robuust excuus maken, morele moed, werken aan een cultuur van veiligheid, effectief communiceren, de tragiek van compliance, en vriendschap als een perspectief voor betekenisvolle relaties met klanten.

Edgar Karssing is als universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is winnaar van de Nationale Compliance Award 2010.

Bekijk het boek 'Als de oplossing het probleem is' hier.

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, januari-februari 2018.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.