“Back to the Future”

7 december 2022
Opinie

De titel voor deze persoonlijke introductie verraadt niet alleen mijn leeftijd, maar probeert vooral een verbinding te leggen tussen mijn achtergrond en mijn ambitie voor de Board & Governance programma’s van Nyenrode Business Universiteit.

Allereerst ben ik een trotse alumnus van het Nyenrode New Board Program (NBP 16) en ook van het programma Tech & Digital Transformation for Boards. Ofschoon ik in mijn loopbaan al met bredere bestuurlijke vraagstukken te maken heb gehad, hebben de Nyenrode programma’s meer ‘science’ toegevoegd aan de ‘art’ zoals ik die had ontwikkeld in de praktijk; de kunst van management bij twee grote bedrijven. De kwaliteit van faculteitsleden en sprekers, maar zeker ook van de mede deelnemers waren doorslaggevend in mijn beleving van de programma’s.

Governance-vuur 

De twee grote bedrijven waar ik werkzaam ben geweest zijn Shell en Ahold Delhaize. Bij Shell werd ik, na commerciële en general management rollen in Latijns-Amerika en Afrika, in het Londen’s hoofdkantoor benoemd tot global head van Internal Audit, kort voordat het bedrijf in de problemen kwam door een foutieve boekhouding van olie- en gasreserves. De audit-rol zelf, maar vooral ook de herziening van het bestuursmodel van Shell die volgde op de crisis, hebben bij mij het governance-vuur ontstoken. Toen ik een aantal jaren later de overstap had gemaakt naar Ahold, als eindverantwoordelijke voor de wereldwijde Internal Audit functie, en ook voorzitter werd van het Instituut van Internal Auditors (IIA), werd mijn belangstelling voor het onderwerp governance nog verder aangewakkerd. Het sluitstuk van mijn actieve corporate carrière bestond uit de wereldwijde integratie van Ahold en Delhaize, waarin purpose, strategie, organisatie en leiderschap samengebracht moesten worden, voor het creëren van een succesvolle globale retailer. Na mijn vertrek bij Ahold Delhaize probeer ik mijn belangstelling voor (goed) bestuur op diverse manieren vorm te geven. Enerzijds met toezichthoudende rollen in het publieke en private domein, maar ook, bijvoorbeeld, door mijn betrokkenheid bij de Ondernemingskamer als Raad (‘deskundige’).

Maakt mij dit tot een waardig opvolger van diegenen die de board & governance portefeuille de laatste jaren vorm hebben gegeven? De toekomst zal het leren! Ik voel tenminste rentmeesterschap van hun legacy, maar tegelijkertijd ook het eigenaarschap voor de behoefte van toekomstige generaties deelnemers, bestuurders of toezichthouders in hun speurtocht naar lange termijn waardecreatie.

Eroderend vertrouwen

Het woord ‘crisis’ is in het huidige tijdsbestek aan inflatie onderhevig. Eén van deze crises lijkt een vertrouwenscrisis te zijn ten aanzien van diegenen met macht, invloed of zelfs autoriteit. Bestuurders en toezichthouders, de doelgroep van Board & Governance, behoren tot die populatie die lijdt onder eroderend vertrouwen. Zij zijn natuurlijk allereerst zelf verantwoordelijk voor hun reputatie door transparant te zijn over hoe hun handelen duurzaam bijdraagt aan een betere samenleving. Noblesse oblige!

Nyenrode’s purpose (‘Serving society by shaping responsible leaders’) indachtig, leveren de Board & Governance programma’s hieraan al jaren een belangrijke bijdrage. De komende periode wil ik besteden aan het future proof maken van de portefeuille met als doel ‘onbetwist leiderschap’ te verkrijgen in het steeds verder uitdijende landschap van programma’s elders. Het NCGI zal hier wat mij betreft een cruciale rol in vervullen door het ontwikkelen van thought leadership op de bestuurlijke thema’s van nu en die van de toekomst.

Met veel plezier ben ik dus terug op Nyenrode, mét een ambitie voor de toekomst!


Vincent Moolenaar is sinds 1 oktober 2022 Business Director Board & Governance aan Nyenrode en lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut.  

 

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, november 2022.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.