Eerste bijeenkomst Nyenrode Commissarissen Community een feit!

22 mei 2018
Onderwijs

Op dinsdag 8 mei 2018 was het zover. De eerste bijeenkomst met exclusief members van de Nyenrode Commissarissen Community ging van start! De samenkomst deed sterk denken aan een reünie, getuige de vele hartelijke begroetingen die werden geuit aan het adres van ons als organisatie en  ook aan menig deelnemer. Een warm bad!

Herziening
Gastspreker was prof. dr. Jaap van Manen, emeritus Hoogleraar Corporate Governance (Rijksuniversiteit Groningen) en partner Strategic Management Center te Laren (NH), alsook topcommissaris in profit en not for profit omgevingen. Jaap nam ons mee in zijn "reis" als (voormalig) voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, bij de herziening en vernieuwing van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De commissie bestond, naast Van Manen als voorzitter, uit:
- Prof. dr. B.E. Baarsma
- Drs. E.F. Bos
- Mr. P.J. Gortzak
- Mr. S. Hepkema
- R.J. van de Kraats RA
- Prof. mr. H.M. Vletter-van Dort

Uiteraard waren er veel belangen groeperingen en andere stakeholders op het speelveld, hetgeen het niet alleen boeiender, maar ook complexer maakte om aanbevelingen te kunnen doen. Immers, het uitgangspunt was zelfregulering, echter de politiek liet zich niet onbetuigd, soms op een ietwat oneigenlijke manier. De commissie had als doelstelling 'lange termijn waardecreatie', waarbij aandacht voor cultuur en risicomanagement ter tafel kwam, alsook effectief bestuur en toezicht. Wat waren de  uitgangspunten voor herziening na al die jaren?

•    Het adresseren van actuele corporate governance vraagstukken;
•    vanuit welk draagvlak opereren wij?;
•    'how about' de focus op beursgenoteerde ondernemingen (vanwege de voorbeeldfunctie voor diegenen die daar -nog- niet toe behoren);
•    de voorkeur voor principle based (wat willen we bereiken) ten opzichte van rules based (wat schrijven we voor middels regelgeving);
•    hoe vermijden we hierbij een "overlap" met wet- en regelgeving;
•    de uitdaging om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de nationale- en internationale context in al haar geledingen;
•    bij dit alles heeft een indeling in thema's centraal gestaan.

Discussie
Bij vrijwel alle geadresseerde onderwerpen, maar met name bij het onderwerp beloningsmanagement, ging de zaal vibreren. Dat was ook het geval bij het door Van Manen geadresseerde onderwerp van aandeelhouderschap. 'Aandeelhouders hebben twee gezichten, zij zijn begaan met alle aspecten rond de onderneming en zijn toch ook erg gevoelig voor een bod van een partij die een hogere prijs per aandeel biedt. Vanuit dat perspectief wordt het streven naar lange termijn waardecreatie een lastig iets. Daarbij mag worden opgemerkt dat familiebedrijven, vanuit hun aangeboren lange termijn denken, hier beter op scoren dan beursgenoteerde ondernemingen.'

De discussie laaide wederom op (ja, het bleef gezellig!) door de vraag hoe wenselijk het is als bestuurders of commissarissen aandelen in de onderneming hebben. Ook hier kwam weer de internationale context naar voren: in sommige (angelsaksisch georiënteerde) culturen en in andere culturen (meer gericht op het Rijnlands model) ligt deze visie totaal verschillend. Uiteindelijk gaat het om de persoonlijke opstelling en integriteit van alle partijen, waarmee het adagium principle based versus rules based, wederom ter tafel kwam, niet alleen tijdens de sessie, maar vooral ook bij de netwerkborrel, waarbij veel onderlinge contacten werden gelegd of aangehaald.

Het enthousiasme en de betrokkenheid -ook in de interactie- waren op alle fronten merkbaar. Wij danken Jaap van Manen voor zijn inhoudelijk sterke en ook levendig gebrachte presentatie. En dat terwijl dit slechts de appetizer was voorafgaand aan de officiële startdatum van de Nyenrode Commissarissen Community. Voor alle deelnemers gaf deze eerste bijeenkomst een verbreding en verdieping ten aanzien van veel aspecten rond ontwikkelingen binnen corporate governance.


De eerstvolgende bijeenkomsten van de Nyenrode Commissarissen Community staan gepland op 2 oktober en 10 december 2018. Bent u alumnus van de Nyenrode Commissarissencyclus dan kunt u zich hiervoor aanmelden via NNC@nyenrode.nl.

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, april-mei 2018.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.