Herziene druk van het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen

28 november 2019

Recent werd door minister Koolmees vrijstelling, onder voorwaarden, verleend aan pensioenfondsen om te voldoen aan de huidige financiële eisen en tevens ook in de verdere uitwerking en daaropvolgende implementatie van het pensioenakkoord. Een sterke governance van pensioenfondsen is hierbij een must. Bovendien is dit noodzakelijk voor een evenwichtige belangenafweging en deugdelijke besluitvorming.

De governance van pensioenfondsen heeft de speciale interesse van pensioenjuriste Monica Swalef. Een sterke governance draagt naar haar mening bij aan betere pensioenresultaten. Dat is dan ook de reden dat zij afgelopen zomer tijdens het Swalef Governance Event het eerste exemplaar van de tweede geheel herziene druk van het thematisch gerangschikte boek van Swalef over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen uitreikte aan Liesbeth Goverse, werkzaam bij De Nederlandsche Bank.

Pensioenfondsgovernance

Met dit boek is het voor alle betrokkenen bij pensioenfondsen erg gemakkelijk om de wetteksten, lagere wetgeving, relevante normen uit de Code Pensioenfondsen en de parlementaire behandeling in zowel de Eerste als Tweede Kamer ten aanzien van bijvoorbeeld rollen, taken en bevoegdheden, specifiek voor de eigen pensioenfondssituatie snel en compleet erop na te slaan en ernaar te handelen. Else Bos, directeur van De Nederlandsche Bank: “Dit naslagwerk bevat een geactualiseerde weergave van de wettelijke bepalingen en de parlementaire geschiedenis van de wetgeving op het terrein van pensioenfondsgovernance, en van de normen uit de – in 2018 herziene – Code Pensioenfondsen. Daarmee biedt dit boek een handzaam overzicht van alle wettelijke eisen plus de afwegingen die de wetgever heeft gemaakt bij het realiseren daarvan.” Ook publiceerde Swalef afgelopen zomer een best practices boek over governance, “Best practices & trends governance pensioenfondsen” met interessante interviews met bevlogen bestuurders over hun keuzes ten aanzien van hun bestuursmodel en de inrichting van de sleutelfuncties ten gevolge van IORP II.Kijk hier voor meer informatie over beide boeken.


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, november 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.