De Commissarissen Kring ontvangt Jeroen van der Veer

29 januari 2019
Community

Nyenrodiaan ben je voor het leven. De Commissarissen Kring is een van de eerste actieve Kringen binnen de Nyenrode brede alumni vereniging Voortgezette Compagnie Van Verre (VCV). In 1946 had Nyenrode bij de oprichting een unieke propositie met de eerste bedrijfskundige opleiding in Nederland. Dit leidt ertoe dat de Nyenrodianen van weleer, na een geslaagde carrière in het bedrijfsleven, nu veelal een of meerdere posities als commissaris bekleden.

Sinds 1995 organiseert deCommissarissen Kring dan ook tweemaal per jaar een bijeenkomst voor deze doelgroep. Een ervaren commissaris (veelal Nyenrodiaan) gaat dan als inleider in op een bepaald thema of actualiteit. De Kring draagt op deze manier zijn steentje bij aan het professionaliseren van het toezicht en de andere taken van commissarissen en toezichthouders. De bijeenkomsten zijn bewust kleinschalig (circa 22 deelnemers), zodat de deelnemers in een openhartige -en vertrouwelijke- sfeer hun eigen ervaringen kunnen delen. De bijeenkomsten staan open voor personen die commissaris (RvC)/toezichthouder (RvT) zijn, of zijn geweest. Jaarlijks organiseren wij ook een zomer bijeenkomst (BBQ) voor andere geïnteresseerden in de Kring.

Nyenrode biedt sinds lange tijd meerdere executive programma’s die specifiek op deze doelgroep gericht zijn en al enige tijd kunnen deelnemers en alumni aan deze programma’s lid worden van de VCV. Dit maakt dat ook deelnemers aan bijvoorbeeld de Nyenrode Commissarissencyclus en het New Board Program meer dan welkom zijn bij de bijeenkomsten.

Recent mochten wij Jan Nooitgedagt, Antony Burgmans en Petri Hofsté verwelkomen als inleiders.

13 mei 2019

De eerst volgende reguliere bijeenkomst voor commissarissen en toezichthouders wordt gehouden op maandag 13 mei 2019. De heer Jeroen van der Veer (Shell, Unilever, ING, Boskalis, Philips en RvT TU Delft) zal een inleiding verzorgen aan de hand van zijn ervaringen als bestuurder en commissaris. Aansluitend is er een diner. Wij hopen elke Nyenrodiaan die als commissaris of toezichthouder actief is, of is geweest, een keer te mogen begroeten.

Aanmelden is mogelijk via de gebruikelijke wijze van aanmelden voor VCV evenementen (www.nyenrodealumni.nl). Informatie over VCV lidmaatschap via: info@nyenrodealumni.nl.

Het Kringbestuur
Hans Spaan (20085605)
Joost Kramer (20030055)
https://youtu.be/xcWjfj5T6rw

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, januari 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.