Concurrentievoordeel voor Nederlandse bedrijven door IMVO wetgeving

6 juli 2022
Opinie

In allerlei internationale handelsketens komen misstanden voor waarbij mensenrechten worden geschonden, arbeidsomstandigheden door een ondergrens zakken en milieuverontreinigingen plaatsvinden. Door de trend, sinds de jaren ‘70, om productie uit te besteden naar lagelonenlanden richt Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) zich primair op de risico’s op misstanden in die landen.


Nyenrode faculteitsleden Yulia Levashova, Tineke Lambooy, André Nijhof, Martine Bosman en Loeki Schaeffers schreven, voor het Parlement voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een factsheet over 'Economische aspecten van IMVO wetgeving'. IMVO wetgeving omvat een beleid gericht op de ketenverantwoordelijkheid van organisaties door een proces van zorgplicht (due diligence) voor te schrijven. Het doel ervan is risico’s op misstanden in kaart te brengen, beheersmaatregelen te treffen en, in geval van incidenten, bij te dragen aan herstel. 

Economische aspecten

In de factsheet bespreken de onderzoekers een aantal vragen over de economische aspecten van IMVO-wetgeving, zoals welke voordelen en risico’s er bestaan wanneer Nederland eigen IMVO wetgeving zal invoeren in plaats van EU-wetgeving af te wachten, en welke effecten de Nederlandse IMVO-wetgeving heeft op het gelijk speelveld voor ondernemingen. 

Concurrentievoordeel

De onderzoekers concluderen dat het invoeren van IMVO-wetgeving in Nederland ervoor zorgt dat de handhaving een andere juridische basis krijgt en er daardoor een gelijker speelveld ontstaat. Doordat de EU inzet op een taxonomie waarbij zorgplicht een voorwaarde is voor financiering van een toekomstbestendige economie, levert het goed invullen van de IMVO-zorgplicht Nederlandse bedrijven ook concurrentievoordeel op.

 

 

 

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, juni - juli 2022.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.