Dank De Donateur Dag: “Donaties veranderen werkelijk levens ”

25 november 2019
Community

Tijdens de jaarlijkse Dank De Donateur Dag op 20 november bedankte Stichting Nyenrode Fonds (SNF) alle (alumni)donateurs die een bijdrage hebben geleverd aan het succes van de universiteit. Zij maken het bijvoorbeeld mede mogelijk dat studenten die zelf niet de financiële middelen hebben om hier te komen studeren toch die mogelijkheid krijgen. Ook dragen zij bij aan de restauratie van monumenten op het landgoed en verlenen zij middelen voor investeringen in de onderwijsfaciliteiten van de universiteit.

De Dank De Donateur Dag werd dit jaar gecombineerd met viering van de Dies Natalis van Nyenrode, de 73e verjaardag van de universiteit. Dankzij de gulle giften van de donateurs kan SNF  onder meer beurzen voor studenten mogelijk maken. Tanja Visser, directeur van SNF en zelf ook alumna van de universiteit, benadrukte in haar speech de enorme impact die de studiebeurzen kunnen hebben op de ontvangers. “Ik geloof dat ik zelf een kleine verandering tot stand kan brengen en dat wij samen de wereld een beetje beter kunnen maken.” De komende jaren zijn bovendien veel fondsen van alumni, bedrijven en overheden nodig voor broodnodige herstelwerkzaamheden aan het kasteel, vertelde Visser. Die gaan vele miljoenen kosten.

Werkelijke impact op iemands leven

“Soms hoor ik terug dat ik vanuit SNF - samen met veel hulp van anderen - een grote verandering in iemands leven tot stand heb kunnen brengen”, stelde zij. “Neem bijvoorbeeld een meisje dat door hier te komen te studeren kon ontsnappen aan een huwelijk waar ze niet zelf voor had gekozen, maar dat haar ouders voor haar hadden geregeld. Dank aan alle donateurs dat zij dit mogelijk hebben gemaakt.”

“Of denk aan een student die droomde van te kunnen studeren op Nyenrode maar daar zelf niet de mogelijkheden voor had en zelf na zijn afstuderen meteen begon te betalen om een andere student ook dezelfde ervaring te geven. Of een Aziatisch talent die nu aangeeft dat hij eindelijk kan zijn wie hij werkelijk is, de liefde van zijn leven vond en nu - in vrijheid – samen met hem kan zijn. Of een Syrische vluchteling die nooit eenzelfde leven had kunnen hebben zonder de giften van onze betrokken donateurs. Hij vertelde op de dag van zijn afstuderen met tranen in zijn ogen dat de donateurs zijn leven werkelijk hebben veranderd.”

Bijdragen aan een nieuwe generatie studenten

De studiebeurzen die SNF faciliteert zijn revolving scholarships, benadrukte Tanja Visser. Dat houdt in dat van de ontvangers wordt verwacht dat die hun uiterste best zullen doen om later, als zij echte Nyenrodianen zijn geworden, zelf ook bij te dragen aan de opleiding van weer een nieuwe generatie studenten.

Uitreiking studiebeurzen

Traditiegetrouw reiken de donateurs tijdens de Dank De Donateur Dag ceremonieel de studiebeurzen uit aan studenten die zij hebben uitgekozen. Dit jaar ontvingen drie studenten ontvingen een studiebeurs voor de opleiding BSc in Business Administration. Deze beurzen zijn mogelijk gemaakt door alumni van de N.O.I.B.-klas van 1958 (Mijer Fonds), de BBA-klas van 1976 en Annerie Brenninkmeijer. Daarnaast kregen vijf studenten beurzen voor het fulltime MSc in Management-programma. Hun studiebeurzen zijn gedoneerd door de klassen van 1958, 1977 en 1985, Marcel Fennis en de American Friends of Nyenrode University (AFNU).

Foto scholarship studenten 2019

Het beste eruit halen

Na de uitreiking van de beurzen stelde Remmelt Vetkamp, CFO van Nyenrode Business Universiteit, in zijn speech dat door de studiebeurzen van Stichting Nyenrode Fonds over de jaren heen al meer dan 180 studenten in staat zijn gesteld om hun opleiding aan Nyenrode te beginnen. Tezamen hebben de donateurs daarvoor al meer dan twee miljoen euro bijeengebracht. Hij wees de ontvangers op hun morele verplichting jegens de donateurs: Zorg ervoor dat jullie het beste uit je tijd hier op Nyenrode halen, zodat jullie kunnen uitgroeien tot een nieuwe generatie van verantwoordelijke leiders.

Feestelijke afsluiting
De ceremonie van de Dies Natalis werd afgesloten met een borrel in het Albert Heijn-gebouw van de universiteit. Daarna vertrokken de genodigde donateurs en de scholarshipstudenten naar het Koetshuis waar zij door Stichting Nyenrode Fonds onthaald werden met een feestelijk en vooral gezellig diner waar oude banden werden aangehaald en nieuwe contacten werden gelegd. Studentenband The Booze verzorgde de muzikale omlijsting van de avond.

Voorafgaand aan het diner bedankte Walter Remmerswaal, voorzitter van Stichting Nyenrode Fonds, de donateurs nogmaals. “In deze wereld kun je kennis overal halen. Maar vorming is een ander ding. Met de huidige sociaal-politieke ontwikkelingen maar ook bijvoorbeeld het klimaat en kunstmatige intelligentie waardoor computers het werk van mensen gaan overnemen, wordt in toenemende mate de mens als verbindende factor van belang. Nyenrode kan daarin een bijzondere rol spelen, want hier is altijd veel aandacht geweest voor vorming. Daar zijn we trots op. Wij zijn de donateurs zeer erkentelijk dat zij daar een bijdrage aan leveren.”

DDDD1

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.