De Effectieve Voorzitter

30 oktober 2017
Onderwijs

De NCGI ‘Elective’ voor voorzitters van de Raad van Commissarissen is ook in 2017 een succes geweest. De actieve participatie en de peer-learning stelden grenzen aan het aantal deelnemers, er konden dan ook maar zestien (aankomend) voorzitters deelnemen aan deze exclusieve leergang van vier  dagdelen.

Het debat onder de deelnemers en de inleiders betrof zowel de dilemma’s die de inleiders als voorzitter in de praktijk hadden ervaren, als de vragen over de twee cases, die specifiek op de positie van de voorzitter waren toegespitst. Jan Nooitgedagt demonstreerde in de TMG-case hoe lastig het is om, met kapers op de kust en omgeven door advocaten en bankiers, als voorzitter een scherpe koers te blijven varen. De Ten Kate-case was toegespitst op de chaos van destijds, die zelfs de ervaren voorzitter van Ten Kate niet wist te voorkomen. Beide real live stories werden sappig en instructief uitgediept door Jan Louis Burggraaf en Maurice Dudink.

Alle inleidingen hadden de vorm van een interview. Zeer instructief was hoe Carel van den Driest liet zien dat de realiteit van NS als een staatsdeelneming zelfs voor hem teveel was. Zijn relaas over het verlies van zijn duel met de politiek was aangrijpend en leerzaam.

Kees van Lede toonde zijn niet te overtreffen inzicht in de keuze problemen bij het vinden van een goede Voorzitter. Eric Drok interviewde Ingrid van den Maegdenberg en Bart Blommers over de rol van de voorzitter bij de zoektocht naar een geschikte CEO. Wat verwacht de RvC van de CEO en omgekeerd? Zijn oordeel over de RvC en de voorzitter is een belangrijk onderdeel van de zelf-evaluatie van de board. Dat proces werd toegelicht door Ruud Kok.

Herman Hazewinkel sprak over de relatie van de voorzitter met de CEO, waarmee hij ervaring opdeed bij Boskalis, Smit Internationale, Volker Wessels en Schiphol. Het vervullen van een effectieve rol binnen deze vitale ‘as’ tussen de executives en de non-executives is een kunst én een kunde.

De voorzitter is ook de spelverdeler binnen de RvC. Marjan Oudeman gaf een boeiend betoog over de taken en rollen van de RvC, nader toegelicht vanuit de boardroom dynamics door Tom Cummings. Inge Brakman bracht de stakeholders aan tafel. De voorzitter moet ze op tijd uit de coulissen halen, zodat de raad weet voor welke belangen zij in concreto staan.

Roderick Munsters wees op de rol van de institutionele beleggers. Die willen best aan tafel komen, mits het kader er naar is. Henk Breukink, gelouterd door toezichts-taken bij beurs-, familie- en semipublieke bedrijven, stelt zich steeds dezelfde vragen: is er een plan?; is er een team?; werkt het team aan het plan? Zijn royale ervaring was herkenbaar in de daarop volgende dialoog met de deelnemers.

De elective De Effectieve Voorzitter werd ingeleid door Steven Schuit, de programmaleider en co-auteur van het ‘Handboek Voorzitter’, geschreven samen met Casper Jaspers. Hun gezamenlijk inleiding en het boek brachten alle touwtjes samen.

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, oktober 2017.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Wenst u te reageren dan kan dat naar ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.