De estafette "making markets fit for purpose" voltooid!

28 september 2017
Opinie
Door: mr. Herman Mulder

De estafette is volooid: begonnen met mijn startschot "De nieuwe kleren van de CEO?", daarna met NCGI-collega’s Renes “Ik wil de wereld redden”, Schuit “De strategie voor morgen”, Pheijffer “Gaan de accountants de wereld redden?”, De Vries “Burn-out: de cholera van moderne tijden”, Karssing “Lange termijn WIJ-waarden creatie”, Diepeveen “Van diversiteit naar inclusiviteit”, De Jonge en Jeurissen “ Stakeholdergerichte Governance”.

Veel dank aan hen allen voor hun eigen bijdrage, met een persoonlijke kijk van elk van hen en dus een mooie diversiteit van ideeën. Dat erkennende zou ik toch ter afsluiting willen proberen tot een samenhang of zelfs een synthese te komen. Is dat niet de essentiële opdracht van multi-disciplinaire samenwerking.?

WIJ (Karssing) kunnen (moeten) “purposeful” de wereld redden (Renes), zonder burn-out (de Vries), met een duidelijke een strategie voor morgen (Schuit), versterkt door zowel een stakeholder gerichte governance (De Jonge en Jeurissen) alsook effectieve diversiteit en inclusiviteit ( (Diepeveen), erkennende dat de accountants de wereld niet gaan redden (Pheijffer) en de moderne CEO nieuwe kleren (en accountants) nodig heeft (Mulder).

Indrukwekkend toch deze gezamenlijk geformuleerde uitdaging, met enerzijds optimistische ambitie, maar anderzijds nederig realisme dat het waarmaken daarvan niet eenvoudig zal zijn. En nog meer multidiscplinaire samenwerking binnen het NCGI, onze universiteit en onze externe stakeholders zal vereisen.

Hebben we die ambitie, hebben we de wil en de middelen tot een materiele bijdrage aan onze eigen uitdaging? De NCGI Onderzoeksagenda 2017-2018 zal ons hierbij richting moeten geven. Dat kan alleen maar als iedereen zijn steen bijdraagt, met commitment, energie en op tijd, zoals bij de estafette gelukt is.

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, september 2017.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Wenst u te reageren dan kan dat naar ncgi@nyenrode.nl

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.