Global Institutional Investor Stewardship

27 juni 2019
Opinie

Medio 2018 publiceerde Eumedion de eerste Nederlandse Stewardship Code. Deze Code trad op 1 januari 2019 in werking en is opgesteld door pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders (aangesloten bij Eumedion) en is gericht aan alle institutionele beleggers die aandelen houden in Nederlandse beursvennootschappen. Institutionele beleggers met belangen in Nederlandse beursvennootschappen worden middels de Nederlandse Stewardship Code opgeroepen om betekenisvol invulling te geven aan dit aandeelhouderschap.

De Code geeft institutionele beleggers nadere duiding ten aanzien van: (1) de verantwoordelijkheden van aandeelhouders ten aanzien van transparantie rond het betrokkenheidsbeleid en stembeleid, (2) het belang van aandeelhoudersbetrokkenheid voor het streven naar langetermijnwaardecreatie door Nederlandse beursvennootschappen, en (3) de bereidheid van institutionele beleggers om al dan niet samen met andere institutionele beleggers een constructieve dialoog aan te gaan met Nederlandse beursvennootschappen en andere stakeholders.

Rapporteren

Van institutionele beleggers die aandelen houden in Nederlandse beursvennootschappen wordt verwacht dat zij vanaf boekjaar 2019 in het jaarverslag en op de website over naleving van de Nederlandse Stewardship Code rapporteren. De Nederlandse Stewardship Code past in de wereldwijde roep om en regulering van verantwoord en betrokken aandeelhouderschap.

In het artikel 'De Nederlandse Stewardship Code: Global institutional investor stewardship vanuit Nederlands perspectief' geeft Daniëlle Melis vanuit Nederlands perspectief een nadere beschouwing op de Nederlandse Stewardship Code, internationale stewardship initiatieven gericht aan institutionele beleggers en de regulering ervan. Zij gaat in op de vraag of het instrumentarium ter bevordering van stewardship gedrag middels een stewardship code en de eventuele verankering ervan in wetgeving passend is voor effectieve gedrag beïnvloeding van institutionele beleggers.

Het hele artikel is te lezen op op de website boomjuridischtijdschriften.nl (inloggen noodzakelijk).


Dr. Daniëlle A.M. Melis MBA is bedrijfseconome en promoveerde in 2014 aan Nyenrode Business Universiteit en was voormalig voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Sinds 2017 is Danielle als Senior Fellow verbonden aan het IvO Center for Financial Law & Governance van de Erasmus School of Law en doceert zij in diverse board en governance programma’s. Zij is bestuurder, commissaris en toezichthouder in de financiële sector, lid van de Tuchtcommissie van het Dutch Securities Instituut (DSI)  en internationaal actief op het gebied van corporate governance als Member van het International Corporate Governance Network (ICGN) en Independent Review Chair van de Best Practices Principles Group (BPPG).


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, juni 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.