De vastgoedportefeuille en toezichthouden

17 december 2019
Onderwijs

Op 4 december 2019 kwamen ruim 100 members van de Nyenrode Commissarissen Community bijeen in het Koetshuis van Nyenrode Business Universiteit. Centraal tijdens deze bijeenkomst stond het thema ‘De vastgoedportefeuille van de organisatie’.

Bij vergaderingen tussen de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) staat dit onderwerp sporadisch op de agenda. En dat terwijl het vastgoed vaak een enorme waarde vertegenwoordigt binnen de organisatie, zowel in private sector (bedrijven, kantoren, fabrieken) als de publieke omgeving (ziekenhuizen, overheidsgebouwen, scholengemeenschappen). Hoe houd je als commissaris je directie scherp op dit punt?

Scenario voor veranderingen

Nyenrode professor of Real Estate Tom Berkhout gaf met een general overview inzicht in de totale markt en in heersende trends en ontwikkelingen. Ook daalde hij af naar de agenda van de RvC vergadering, waarbij hij enige concrete en werkbare aanbevelingen gaf die direct in de praktijk toepasbaar zijn:

  • Kijk goed naar de duurzaamheidsopgaven voor de komende jaren zoals de nieuwe eisen rond het energielabel (en de kosten die dit met zich mee zal brengen);
  • onderzoek de mogelijkheden van transformatie bij te verwachten (gedeeltelijke) leegstand en koppel die aan je strategische keuzes;
  • blijven we zitten in eigen panden of gaan we huren, afstoten of nieuw bouwen? Wat zijn hierbij de overwegingen, kansen en risico’s?;
  • is fraudepreventie op orde? Bij veel transacties gaan dingen fout op dat gebied;
  • hoe bepaal je de waardering van het vastgoed, wat doe je ermee en aan welke factoren is die onderhevig?

Tom sloot af met het advies om vooral voorbereid te zijn op slechte tijden: bouw een scenario in voor als de tijden veranderen.

Waardering van vastgoed

Co-speaker Lorenzo Dorigo ging in op waarderingsgrondslagen en de nieuwe technieken daarbij. Zijn bedrijf GeoPhy voert via kunstmatige intelligentie onderzoek uit naar waarderingsfactoren en bewegingen daarbij. Talloze elementen zoals bereikbaarheid per openbaar vervoer, de aanwezigheid van supermarkten en zorginstellingen, het dalen of stijgen van criminaliteitscijfers in de regio en ook recreatiemogelijkheden en sportvoorzieningen spelen hierbij een rol. Zowel voor bedrijven als woningen. Door het combineren van deze enorme hoeveelheid aan factoren kan nauwkeurige indicatie plaatsvinden en indien nodig worden aangepast aan ontwikkelingen. De traditionele wijze van taxeren zal nog wel blijven bestaan, maar het vraagstuk rond waardering van vastgoed wordt hier sterk door beïnvloed.

Er waren veel vragen uit de zaal die leidden tot een boeiende interactie en het uitwisselen van ervaringen. De deelnemers gingen aan het einde van de sessie nog flink met elkaar in gesprek tijdens de netwerkborrel, waarna zij geïnspireerd huiswaarts reden.
Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, december 2019.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.