Digitalisering van een organisatie

28 maart 2019
Onderwijs

Op 13 februari 2019 heeft de New Board Program alumnivereniging weer een bijeenkomst georganiseerd voor haar leden. Tex Gunning en Michel Alsemgeest, respectievelijk Chief Executive Officer en Chief Digital Officer van LeasePlan, waren gastsprekers en spraken over de enorme omwenteling die LeasePlan doormaakt op het gebied van digitalisering van de organisatie.

De kernvraag waar LeasePlan, en in feite iedere onderneming, voor staat is: hoe vormen we een analoge organisatie om naar een organisatie die klaar is voor de digitale wereld?

Relevante vragen daarbij zijn onder andere:

  • wat is het business model nu precies?
  • wie zijn (straks) onze concurrenten?
  • zijn we in staat om in die wereld hoge service te bieden en tegen lagere kosten?
  • hoe spelen we daar als organisatie op in?
  • en wat vraagt dit van de medewerkers?

Iedere organisatie moet zich voorbereiden op een "most adaptable world" aldus Gunning, en medewerkers moeten voorbereid worden op de realiteit dat hun huidige baan over vijf jaar waarschijnlijk niet meer in deze vorm bestaat. Dit laatste gegeven vraagt ook op HR gebied een enorme inspanning en het is van belang om een organisatie te creëren die ook op dat vlak transparant, zorgzaam en behulpzaam naar medewerkers is.

In de omslag naar een digitale organisatie speelt een Raad van Commissarissen (RvC) een cruciale rol. Zonder steun van de RvC kan een bestuur een dergelijke omslag, die veel vraagt van een organisatie en de medewerkers, moeilijk maken. Er moeten in zo'n omwentelingstraject veel moeilijke keuzes worden gemaakt waarbij snelheid vaak boven efficiency moet gaan om uiteindelijk de boot in de digitale wereld niet te missen.

LeasePlan is in dit traject tot een nieuw businessmodel gekomen waarbij nieuwe gespecialiseerde services geïntegreerd (zullen) worden aangeboden en nieuwe strategische partnerships worden aangegaan.

Lees!

Op de vraag hoe het bestuur en de RvC zich volgens Tex en Michel nu op de digitale wereld moeten voorbereiden antwoordden de heren in koor: “Lees, lees, lees! Lees relevante content en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen”. “Het echte proces gaat niet over technologie”, aldus Michiel, “maar over verandering en het meekrijgen van de business en de mensen." "Kies de goede weg en de juiste mensen" aldus Tex. “Digitale mensen wonen en werken in stammen. Neem de juiste persoon aan en de stam volgt vanzelf."Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, maart 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.