‘Duurzaamheidsscore infraprojecten’; een keurmerk voor de infrasector

9 december 2020
Onderzoek

De Infrasector heeft grote ambities met betrekking tot het verduurzamen van projecten. Daarbij is het cruciaal om onderscheid te kunnen maken tussen meer en minder duurzame projecten. Inmiddels zijn er goede meetmethoden ontwikkeld om die duurzaamheidsaspecten in kaart te brengen. Voor de infrasector bestaat echter nog geen keurmerk die inzicht geeft in een brede, integrale toepassing van duurzaamheid op projectniveau. Een verkennende studie van Nyenrode Business Universiteit, in opdracht van Dura Vermeer Infra BV, heeft een voorstel opgeleverd voor de inhoud, haalbaarheid en voorwaarden voor een keurmerk voor infraprojecten.

De studie heeft geresulteerd in de Duurzaamheidsscore Infraprojecten, een keurmerk voor de inframarkt. Hierin wordt beschreven wat wordt verstaan onder duurzaamheid van infraprojecten en hoe dit meetbaar gemaakt kan worden. De score maakt snel inzichtelijk in welke mate een infraproject duurzaam is. 

Verduurzaming van de bouwsector

De Nederlandse bouwsector loopt voorop met het streven om in 2030 klimaatneutraal en circulair te bouwen. Anno 2020 zijn er al veel activiteiten die bijdragen aan verduurzaming, en het is van belang om te herkennen en erkennen wat er al gebeurt Hierbij is het belangrijk om te meten hoe duurzaam bouwprojecten nu al zijn en wat het uiteindelijke streven is. 

Duidelijkheid

De duurzaamheidsscore is het enige keurmerk dat zich richt op de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en specifiek op projecten in plaats van bedrijven en branches. “De score geeft duidelijkheid over wat duurzaamheid betekent voor de infrasector en welke thema’s hieronder vallen. Daarnaast geeft het concreet aan in welke mate een infraproject hieraan voldoet en biedt het handvatten voor verbetering”, vertelt André Nijhof, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan Nyenrode Business Universiteit.


Sturing

Het uitgangspunt voor het keurmerk is dat wat er gemeten wordt, ook gemanaged wordt. “Door te sturen op de onderdelen van de score, zorgen projectmanagers voor een integrale aanpak om infraprojecten te verduurzamen. Dit levert niet alleen meerwaarde op voor de huidige projecten, maar zorgt ook voor meervoudige waardecreatie die toekomstbestendig is”, zegt Karlijn Mol-Korten, manager duurzaamheid bij Dura Vermeer Divisie Infra.

Implementatie

“Het gebruiken van het keurmerk begint al in de gunningsfase, omdat daar veel condities bepaald worden voor het duurzaamheidsniveau van het project. Ook tijdens de uitvoering van het project, kan het keurmerk worden gebruikt”, aldus Mol. Nijhof vult aan: “Dit leidt tot meerwaarde voor diverse partijen. Voor de samenleving als geheel omdat het keurmerk bijdraagt aan daadwerkelijke verduurzaming van infraprojecten. In het bouwbedrijf zelf ontstaat meerwaarde doordat het keurmerk de mogelijkheid biedt om een ondergrens qua duurzaamheid vast te stellen en medewerkers mee te nemen in de ambities rondom duurzaamheid.”

In eerste instantie wordt het keurmerk gebruikt voor projecten van Dura Vermeer, zodat inzichtelijk wordt hoe duurzaam de projecten zijn. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat dit keurmerk kan dienen als basis voor een sectorbreed keurmerk dat door allerlei bouwbedrijven en opdrachtgevers kan worden gebruikt om het duurzaamheidsniveau van infraprojecten te meten en inzichtelijk te maken.

 

Voor meer informatie over de duurzaamheidsscore voor infraprojecten kijk je op ww.nyenrode.nl/duurzaamheidsscore. Hier vind je het ook het gehele onderzoek. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.