Duurzaamheidsverslaggeving: van uitzonderlijk naar mainstream

Impactcase van de maand: Impact on the mainstreaming of corporate sustainability reporting

8 maart 2023
Onderzoek

Tot een paar jaar geleden was transparantie van bedrijven over hun activiteiten en de impact daarvan op mens en milieu nog uitzonderlijk en vrijblijvend. Inmiddels is duurzaamheidsverslaggeving voor veel bedrijven een verplicht onderdeel van verantwoorden van wat ze doen, en is het gemeengoed geworden. René Orij, sinds kort hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit, heeft belangwekkend onderzoek verricht op dit terrein.

Door de inzet van Orij is duurzaamheidsverslaggeving ontwikkeld tot een volwassen onderzoeksgebied, en is het op weg om een vast onderdeel van accountancy-opleidingen te worden. Onderzoek heeft op verschillende manieren de transformatie beïnvloed naar het ‘mainstream’ rapporteren over duurzaamheid door bedrijven. Orij: “Onderzoekresultaten leidden tot beter begrip van verslaggevingsprocessen en wat de meerwaarde voor bedrijven is om te rapporteren over duurzaamheid. Inmiddels zijn duurzaamheidsrapportages geïnstitutionaliseerd en is er een volwaardig systeem van raamwerken en wetten, met bijvoorbeeld de EU-richtlijn voor Corporate Sustainability Reporting (CSRD) die eind vorig jaar is aangenomen.”

Regulering

Orij heeft onder meer onderzocht hoe bedrijven omgaan met de omslag van vrijwillig naar verplicht rapporteren. “We ontdekten dat sommige CEO's en raden van bestuur duurzaamheidsverslaggeving soms op opportunistische wijze beïnvloeden”, vertelt Orij. “Binnen de vorige set aan rapportageverplichtingen voor grote bedrijven bestond er veel ruimte voor eigen invulling bij het opstellen van duurzaamheidsverslagen. Dat geeft ruimte voor greenwashing. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om regulering verder te versterken, zoals met de CSRD.”

Onderzoek en onderwijs

Verdere regulering vraagt volgens Orij ook om meer onderzoek: “Nieuw onderzoek moet worden opgezet om de effecten van de nieuwe regelgeving vast te kunnen stellen.” Daarbij benadrukt Orij dat onderwijs hier ook direct op moet aansluiten. “De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) ondersteunt de stevigere inbedding van het thema duurzaamheid in de curricula van accountantsopleidingen. Op Nyenrode werken we momenteel aan het versterken van het curriculum op het gebied van ESG (Environmental, Social, Governance). Belangrijke ontwikkelingen, want tegenwoordig horen we steeds vaker ‘ESG is here to stay’.”

 

8 maart 2023

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational Innovation.

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.