Duurzame Impact Strategie Infra: barrières wegnemen voor versnelling transitie

Hoe ziet een waarde gedreven, duurzame infrasector er in de toekomst uit?

11 augustus 2023
Onderzoek

Hoe kunnen wij de huidige barrières voor de échte versnelling van duurzaamheid wegnemen? Wat en wie is daarvoor nodig? En hoe ziet een waarde gedreven, duurzame infrasector er in de toekomst uit? Vanuit gedeelde urgentie en verantwoordelijkheid voor de duurzame toekomst van Nederland zijn 18 professionals uit de infrasector bij elkaar gekomen om te werken aan een duurzame impactstrategie. 

Duurzame transitie van de infrasector

Het rapport Duurzame Impact Strategie Infra biedt een kader voor de transitie van de Nederlandse infrasector naar een duurzame sector. De Duurzame Impact Strategie Infra redeneert vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten om de infrasector echt op een andere manier te gaan organiseren. Van een gefragmenteerde sector waarbij elk project uniek is, naar een sector waarbij ook project-overstijgend gestuurd wordt op het beschikbaar krijgen van de data en investeringen die nodig zijn voor de verduurzaming van de activiteiten in de infrasector. Samenwerking tussen alle spelers in de sector is hiervoor cruciaal.

Inzichten en strategie voor versnelling

André NijhofProf. dr. ir. André Nijhof, hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode: “Duurzame transities zitten muurvast indien iedereen alleen naar anderen wijst. Versnelling ontstaat juist als betrokkenen de wil tonen om te veranderen en daarbij lastige keuzes niet uit de weg gaan. Die wil troffen we volop aan bij deze groep betrokkenen vanuit de infrasector. Bovendien ben ik er trots op hoe we een analyse hebben kunnen maken van zowel de redenen waarom verduurzaming lastig is, als een strategie om tot versnelling te komen”.

“De jaarlijkse productie van asfalt is 7.1 miljard kilogram. Dat is qua gewicht 2.9% van alle gebruikte materialen in Nederland. Vandaar dat deze Duurzame Impact Strategie Infra zich primair richt op de verduurzaming van wegverharding. Want hiermee kunnen we een flinke slag maken, aldus Ludo Hennissen van Rijkswaterstaat. ‘En de transitie moeten we echt samen en sectorbreed aanpakken. Dit initiatief past in die zin ook goed bij het programma Op weg naar een Vitale infrasector van Rijkswaterstaat, maar ook bij de bredere doelstellingen van het programma Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.’

Scherpe conclusies en 'call to action'

Wendeline Besier, werkzaam bij Dura Vermeer, één van de deelnemende marktpartijen, is blij met de scherpe conclusies en ‘call to action’ die het rapport biedt. “De verbondenheid, passie en energie van de groep professionals – die elk op persoonlijke titel hebben meegewerkt aan dit rapport – is hoopvol. Dit rapport is een eerste stap en zal voor eenieder van ons, en hopelijk meer collega’s in de sector, een gids zijn bij de uitdagingen die wij elke dag ervaren om verduurzaming van de infrasector te versnellen. Laten we met elkaar aan de slag gaan!”

De initiatiefnemers en deelnemers gaan deze strategie delen binnen hun organisatie en daarbuiten. De bedoeling is om de reacties te bundelen en in het najaar terug te komen met een concreet vervolg hierop.

Lees het rapport Duurzame Impact Strategie Infra.

Prof. dr. ir. André Nijhof is hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.