Eerste Stakeholders diner New Board Program

Dit jaar werd voor de eerste maal het Stakeholders diner van Nyenrodes New Board Program gehouden. 35 stakeholders van het programma, waaronder sprekers, adviseurs en andere betrokkenen, kwamen in een sfeervol verlicht kasteel op 24 januari bijeen om samen terug te blikken op het afgelopen programma-jaar en vooral ook om te horen hoe het programma een inhoudelijke metamorfose heeft ondergaan.

Na een warm welkom van Meldy van Dijken MSc MBA, de programma manager van het New Board Program (NBP), lichtte Ruud Kok RA, directeur Board & Governance programs van Nyenrode Business Universiteit, het inhoudelijke programma van het NBP toe. Het programma heeft een drastische inhoudelijke verandering ondergaan om in de komende jaren aan de behoeftes van (toekomstige) bestuurders te kunnen blijven voldoen.

‘Serving Society by Shaping Responsible Leaders’ is Nyenrodes missie en loopt als een rode draad door de Board & Governance programma’s heen. Het actief betrekken van stakeholders bij de programma’s maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Een ander belangrijk aspect is het vormen van communities rondom onze programma’s zoals we bij het NBP de NBP-Alumnivereniging hebben en voor de Nyenrode CommissarissenCyclus recent de Nyenrode Commissarissencommunity is opgericht. Het Nyenrode Corporate Governance Instituut biedt de academische fundering voor de onderwijsprogramma’s door middel van het samenbrengen van multidisciplinair onderzoek, onderwijs en opinievorming. Op deze manier levert Nyenrode een gecoördineerde bijdrage aan het verbeteren van goed bestuur in Nederland op de lange termijn.

Van manager naar bestuurder

Governance gaat veel verder dan alleen leiding geven stelde Ruud Kok. “Op een zeker moment ben je geen manager meer, maar bestuurder of commissaris. Dan gaat het veel meer om purpose, positionering, stakeholders, ecosystemen en leiderschap. Echt begrijpen wat er in de maatschappij leeft, wie de stakeholders zijn en daarmee de dialoog aangaan en vervolgens de koers van de organisatie uitzetten en/of bewaken. Dat is waar het binnen het het NBP om draait, een volgende fase in leiderschapsontwikkeling”. Deelname aan het NBP geeft inzicht in en ervaring met “State of the Art of Corporate Governance”; de regels, de best practices, de dilemma’s en de valkuilen. Deelnemers leren vooral ook van elkaar en de groepen worden daarom divers samengesteld met deelnemers met heel verschillende achtergronden binnen zowel het private als (semi)publieke domein.

Ruud Kok: “Het NBP start met een persoonlijk intakegesprek om de leerdoelen van de deelnemer goed te kunnen doorgronden. Het tweejarige programma biedt naast de zeven tweedaagse modules ook een internationale module. Een belangrijk onderdeel van het curriculum van het NBP is caselearning. In het redesign van het programma wordt in iedere module een andere case behandeld en wordt aandacht besteed aan vitaliteit. Ook wordt er jaarlijks een terugkomdag voor de lopende groepen en alumni georganiseerd; de NBP Executive Session.

Input van stakeholders

Na deze uitgebreide toelichting op de NBP modules werd aan de stakeholders gevraagd welk advies zij hebben voor het programmamanagement. Per module gingen de stakeholders in groepen aan de slag en koppelden zij plenair bruikbare adviezen op het gebied van strategie, governance onderwerpen, leerdoelstellingen, werkvormen, cases en organisatie terug. Deze waardevolle input wordt meegenomen in de verdere finetuning van het redesign van het New Board Program.        

Ruud en Meldy eindigden met een aantal tips voor de sprekers en de stakeholders zelf, waaronder het belang van het je als spreker verdiepen in de doelgroep en de leerdoelstellingen. Ook de Harvard Case Teaching Methodology werd besproken. Voorts werden sprekers uitgenodigd om een sessie van een andere spreker uit hun eigen module bij te wonen om zo nog meer inzicht te krijgen in het programma als geheel. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een diner in het Koetshuis alwaar iedereen onder het genot van een hapje en een drankje nader kennis met elkaar kon maken. Dit eerste New Board Program Stakeholders diner heeft mooie inzichten en concrete suggesties opgeleverd en wordt in 2020 zeker weer georganiseerd!Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, januari 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.