Nieuwe Elective Remuneratie- & Benoemingscommissie

30 januari 2019
Onderwijs

Nyenrode Business Universiteit biedt al vele jaren succesvolle leergangen aan voor bestuurders en commissarissen. We hebben geconstateerd dat board members behoefte hebben aan specialistische verdiepende kennis en inzichten en ook een behoefte hebben aan permanente educatie. Daarom hebben we een reeks keuze programma’s ontwikkeld, de zogenaamde ‘Electives’. Een van de ontwikkelde Electives stelt de werkgeversfunctie van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht centraal en richt zich op de ‘Remuneratie- en Benoemingscommissie’.

De voornaamste taak van een Raad van Commissarissen of – Toezicht is het zorgdragen voor een goed, gemotiveerd en effectief bestuur dat goede relaties onderhoudt met alle relevante stakeholders. De Remuneratie- en Benoemingscommissie adviseert de raad bij het werven, selecteren en benoemen van eigen leden en de leden van het bestuur. Voorts speelt deze commissie een wezenlijke rol in het coachen van bestuurders en zeker ook bij het formuleren van het beloningsbeleid dat gebaseerd is op een effectief systeem van performance management. Vooral dit beloningsbeleid trekt de aandacht van interne- en externe stakeholders. Een gevoelig onderwerp met een groot afbreukrisico.

De Remuneratie- en Benoemingscommissie manifesteert zich ook steeds vaker als een Human Capital commissie die de raad en het bestuur adviseert over de ‘people-dimensie’ van de organisatie. De commissie heeft daarmee een breed en complex takenpakket waaraan de nieuwe Corporate Governance Code van 2016 ook nog het thema ‘Cultuur en Gedrag’ heeft toegevoegd. Er wordt dus veel gevraagd van leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.

Informatie

Bent u of wordt u lid van de Remuneratie- en/of Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen en/of Raad van Toezicht en wilt u de rol van werkgever van het bestuur nog effectiever invullen? Of vervult u vanuit uw organisatie een andere relevante rol? Volg dan de Elective “Remuneratie- & Benoemingscommissie”. Dit tweedaagse programma wordt gehouden op maandag 27 mei en maandag 24 juni 2019.

 Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, januari 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws of de L.E.S. Nieuwsbrief voor nieuws over onze kernwaarden Leadership Entrepreneurship Stewardship.