Familiebedrijf optimistischer over gevolgen coronacrisis

21 juli 2020
Onderzoek

Veel familiebedrijven komen sterker door de coronacrisis dan zij in het begin van de crisis dachten. Dit blijkt uit een vergelijking van de onderzoeksresultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel wat in juli 2020 is uitgevoerd. Van dezelfde groep respondenten stelt ruim 65 procent dat zij in juli optimistischer zijn over de overlevingskansen van hun bedrijf vergeleken met de situatie in april 2020. In april 2020 vreesden de familiebedrijven een omzetverlies van gemiddeld 36 procent ten opzichte van april 2019. Nu blijkt dat in juni 2020 het omzetverlies 3 procent bedraagt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In april 2020 verwachtten de respondenten nog dat het aantal werknemers in het bedrijf gemiddeld met 8,2 procent zou afnemen vergeleken met een jaar ervoor. Nu blijkt dat bij dezelfde familiebedrijven het aantal werknemers gemiddeld met 0,5 procent is afgenomen vergeleken met vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de winstgevendheid van de bedrijven. In april verwachtten de familiebedrijven nog dat de jaarwinst over 2020 met 42 procent zou afnemen, terwijl in juli die verwachting is aangepast tot een afname met 5 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij 35 procent van de familiebedrijven wordt zelfs een groei van de jaarwinst ten opzichte van 2019 verwacht.

Blijvende innovaties

Roberto Flören, RSM hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht, is blij met het optimistische geluid dat uit het onderzoek naar voren komt. Hij vertelt dat familiebedrijven zich kenmerken door flexibiliteit, financiële onafhankelijkheid en snelle besluitvorming: “Hierdoor komen zij vaak beter uit crises dan niet-familiebedrijven. De uitspraak 'Never waste a good crisis’ van Winston Churchill is zeker goed besteed aan Nederlandse familiebedrijven. Zo geeft 61 procent van de familiebedrijven aan dat de coronacrisis binnen het bedrijf heeft geleid tot blijvende innovaties.”

Overheidsmaatregelen afdoende 
De overheidsmaatregelen ten tijde van de coronacrisis worden door de meerderheid van de familiebedrijven als afdoende beoordeeld. Maar de ernst van de crisis blijkt, want 13 procent van de directeuren beoordeelt de maatregelen als ontoereikend om hun bedrijf in de coronacrisis te steunen.

Precies de helft van de deelnemende familiebedrijven heeft gebruik gemaakt van de NOW-regeling 1.0. Hierbij geeft 48 procent aan dat de daadwerkelijk gerealiseerde omzet hoger ligt dan de eerder gemaakte inschatting bij de aanvraag. Een kwart van de familiebedrijven verwacht tevens een aanvraag te doen voor de NOW-regeling 2.0. Hierbij steunt een overgrote meerderheid van de familiebedrijven de voorwaarden voor NOW-regeling 2.0 dat er geen bonussen en dividend mogen worden uitgekeerd. 

Risicospreiding

Laura Bles-Temme, Head of Tax bij RSM, geeft aan positief verrast en geïnspireerd te zijn door de uitkomsten van het onderzoek: “De uitkomsten tonen de drive van familiebedrijven om het hoofd boven water te houden in tijden van crises. Dit maakt meteen de trots van het familiebedrijf duidelijk en werkt inspirerend. Het denken in kansen in plaats van in bedreigingen, het uitstralen en geven van vertrouwen en ook in moeilijke tijden blijven innoveren en ondernemen zijn krachten van familiebedrijven waar wij graag in ondersteunen waar mogelijk.” 

De afgelopen maanden is ook duidelijk geworden voor de directies van familiebedrijven dat risicospreiding nog belangijker is dan men tot nu toe dacht, zo blijkt uit inzichten die de ondernemers tijdens de coronacrisis hebben opgedaan. Bles-Temme:  “Dit is ook logisch want om de toekomst van je bedrijf te kunnen waarborgen is het essentieel om in te steken op enerzijds het exploiteren van je huidige producten en diensten en anderzijds het verkennen van nieuwe kansen en mogelijkheden voor de toekomstige bedrijfsstrategie.” Flören vult Bles-Temme hierop aan: “Dit is kenmerkend voor familiebedrijven. De bedrijven en hun eigenaren kunnen goed omgaan met onzekerheid. Door hun korte lijnen en snelle besluitvorming zijn zij wendbaar genoeg om een nieuwe zekerheid en stabiliteit te creëren in crisissituaties.”

Over het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel
In 2019 zijn RSM en Nyenrode Business Universiteit een onderzoekspanel gericht op familiebedrijven gestart. Nu nemen 70 grotere familiebedrijven deel aan het panel en het aantal stijgt gestaag. 86% procent van de respondenten is daadwerkelijk zelf eigenaar in het familiebedrijf, terwijl 9% van de respondenten familie is van de eigenaar. De algemene gegevens voor het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel zijn in april en mei van 2019 verzameld, de gegevens voor het corona-onderzoek in de week van 30 maart tot en met 3 april 2020 en van 2 tot en met 12 juli 2020. In deze extreem korte dataverzamelperiode hebben toch 50 directeuren de vragenlijst volledig ingevuld. Juist in deze voor families en bedrijven moeilijke periode zijn wij alle respondenten ontzettend dankbaar voor hun snelle reactie. Zonder hun medewerking hadden wij deze rapportage niet kunnen schrijven.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.