Foundations of Corporate Governance 2.0

29 oktober 2019
Onderwijs

Sinds 2008 biedt Nyenrode Business Universiteit een programma voor degene die een ondersteunende rol vervult in het samenspel tussen de Raad van Commissarissen, de directie en aandeelhouders: Foundations of Corporate Governance. In november start de eerstvolgende leergang met een geheel vernieuwd en toekomstgericht curriculum. 

Door de toenemende complexiteit en scherpere eisen die worden gesteld aan de top van het bedrijfsleven verandert ook de rol van de management assistent en personal assistent. Als ondersteuner van de top wordt er van je verlangd dat je overal wat van weet en dat je een sparringpartner en adviseur kunt zijn voor bestuurders en commissarissen. Een boeiende én uitdagende job. Kennis van corporate governance en vooral over de hedendaagse ontwikkelingen op dit vlak is dan essentieel.

Ethiek en intervisie

Het doel van Foundations of Corporate Governance is dan ook om voor iedereen die met of voor Raden van Bestuur/Commissarissen/Toezicht werkt de kennis en het inzicht op dit gebied te vergroten. Recent heeft het programma een herontwerp ondergaan waarbij de nadruk naast de algemene kennis over het besturen van een organisatie vooral ook ligt op ethische aspecten. Ervaring met de voorgaande groepen heeft geleerd dat er onder de deelnemers grote behoefte bestaat om in een intervisieachtige setting ervaringen uit te wisselen met peers. Dit hebben we nu gefaciliteerd binnen het programma. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: hoe handel je als management assistent in een bepaalde situatie en waarom? En hoe acteer jij als spin in het web in een sterk veranderende wereld?


Informatie over het vernieuwde Foundations of Corporate Governance vind je hier.


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, oktober 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.