Fraude bij Pels Rijcken

De onderste steen moet boven

31 mei 2021
Opinie

‘Pels Rijcken is slachtoffer geworden van fraude door haar voormalig notaris Frank Oranje', aldus een nieuwsbericht van 2 maart 2021 op de website van het kantoor van de Landsadvocaat. In het artikel 'Fraude bij Pels Rijcken: de onderste steen moet boven' gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad, afl. 21,  wordt door Marcel Pheijffer (Nyenrode) en Jeroen Princen (DVDW Advocaten) naar aanleiding van de geconstateerde fraude bij Pels Rijcken op basis van openbare bronnen op een rij gezet wat er is gebeurd en in welke context dat heeft plaatsgevonden. Dit met als doel het verstrekken van inzicht alsmede het bespreekbaar maken en leren van de dingen die fout zijn gegaan.

Medeverantwoordelijkheid

Drie casussen waarin geld is weggesluisd naar privérekeningen worden besproken, waarbij het accent ligt op de Converium-casus. Hoe kan dit bij Pels Rijcken en rechthebbenden onopgemerkt zijn gebleven? Zijn de waarborgen inzake de afwikkeling van massaclaims waarop de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade van toepassing is, wel afdoende? Is het interne en externe notariële toezicht op kwaliteitsrekeningen en separate stichtingen wel toereikend? In het artikel wordt bovendien geconstateerd dat de deur bij Pels Rijcken zodanig openstond, dat de fraude heeft kunnen gebeuren althans niet is voorkomen. Dat gegeven relativeert de ‘geraffineerdheid’ van de fraude, een kwalificatie die Pels Rijcken hanteert in het nieuwsbericht waarmee de kwestie naar buiten kwam. Pels Rijcken is volgens de auteurs dan ook niet zozeer slachtoffer, zoals het kantoor stelt, maar draagt juist medeverantwoordelijkheid voor de omvangrijke fraude.

 

Het artikel 'Fraude bij Pels Rijcken: de onderste steen moet boven' gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad afl. 21, is hieronder te downloaden.

31 mei 2021

 

 

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, mei 2021.

 

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.


 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.