Government en Corporate Governance: Stap in de arena

22 augustus 2022
Onderwijs

“Door de module Government en Corporate Governance durf ik kritischer te zijn”. Dat stelt Lebna de Voogd, strategisch adviseur bij het ministerie van Defensie. Zij volgde de module als onderdeel van de opleiding Modulair Executive MBA in Public & Private aan Nyenrode Business Universiteit. Met succes; ze maakte op kerndocent prof. dr. Bob Hoogenboom zo’n goede indruk dat ze dit jaar als gastdocent terugkomt. 

De keus voor de module Government en Corporate Governance als onderdeel van haar Modulair Executive MBA-opleiding was voor De Voogd logisch. Opererend in de publieke sector stuit ze vrijwel dagelijks op de vraag wat governance – goed bestuur – inhoudt. “Als je aan een complex dossier werkt, kun je makkelijk verdwalen in alle kwesties die dat dossier raken. Zo heb ik me tijdens de module geconcentreerd op de vraag hoe Human Enhancement Technology (HET) toegepast kan worden in het militaire domein. HET is technologie die de fysieke en cognitieve beperkingen van het menselijk lichaam kunnen verbeteren, zoals bepaalde voeding, medicatie, protheses of implantaten. Maar als je in deze materie duikt, stuit je al snel op andere thema’s zoals oorlogsrecht en medische ethiek. Door deel te nemen aan deze module heb ik geleerd alle vraagstukken kritischer te benaderen en te trechteren.” 

Verantwoordelijkheid

De Voogd heeft veel geleerd van de colleges van gastdocenten: “Ik was onder de indruk van het persoonlijke verhaal van Lousewies van der Laan en hoe zij gegroeid is in haar rol als belangenbehartiger bij een non-profitorganisatie die strijdt tegen corruptie. Maar ook de presentatie van voormalig korpschef bij de politie Amsterdam Bernard Welten over omgaan met de georganiseerde misdaad was erg leerzaam.” Volgens kerndocent Hoogenboom laten de gastdocenten zien dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om de governance in de publieke en private sector te verbeteren. “Verantwoordelijkheid nemen doe je door je nek uit te steken en je niet te verstoppen achter regelgeving, gedragscodes, protocollen, verantwoordingsstructuren en juridisering. Je moet jezelf continu hardop de vraag durven stellen ‘doe ik het juiste?’ Niet voor niets besteden we daar binnen deze module veel aandacht aan.”

Arena

Dat doet Hoogenboom tijdens de colleges op een opvallende manier; hij vergelijkt deelnemers met gladiatoren die voorbereid worden om de arena in te stappen. “In de wereld van de governance zie je vier rollen”, legt hij uit. “Je hebt de gladiatoren die op grond van hun principes en overtuigingen een organisatie of de samenleving in een bepaalde richting willen duwen. Dan zijn er nog wisselspelers die alleen de arena betreden als ze een specifieke kwestie belangrijk vinden. Toeschouwers hebben een passieve rol, zij weten wel wat er speelt maar houden afstand. En de laatste rol is die van de cynici, waarbij de intrinsieke interesse en betrokkenheid simpelweg ontbreekt.” Hoogenboom maakt zich zorgen over het verschuiven van de verhoudingen tussen deze vier rollen: er zijn steeds meer cynici. “Door alles dicht te regelen zijn mensen robots geworden, ze doen van 9 tot 5 hun werk, keren zich meer en meer af van hun organisatie en dat is de dood in de pot van de sociale vooruitgang.” 

Leervraag

Met haar eindpaper liet De Voogd zien een gladiator te zijn. Ze legde de vinger op de zere plek door haar eigen werkgever te wijzen op falend bestuur als het gaat om het inrichten van HET in het militaire domein. Haar kritische boodschap: we benaderen dit vraagstuk te beleidsmatig en vergeten waar het werkelijk om gaat. Zitten onze gladiatoren, de militairen zélf, op deze technologie te wachten en zo ja, waar ligt dan de grens? “Door de module Government en Corporate Governance weet ik beter om te gaan met ingewikkelde problemen met veel perspectieven en hoe je mensen daarover laat nadenken. Ik heb niet alleen het antwoord gevonden op de leervraag voor mijn eigen organisatie, maar ook voor mijn functie en loopbaan.

 

 

Nieuwsgierig naar het gastcollege van Lebna de Voogd en andere gastdocenten zoals Leen Schaap, Pier Eringa, Chris van Dam, Marianne van den Anker en Daniëlle Melis? Wil je weten wat goed bestuur in de private en publieke sector inhoudt, en hoe je je eigen organisatie en samenwerkeringsverbanden daarop moet inrichten? Lees meer over de module Government en Corporate Governance op onze website. Startdatum: 21 september.  

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.