Het Energie Handvest: een weg vooruit naar de hervorming van de klimaatverandering?

29 november 2021
Opinie

In de afgelopen vijf jaar zijn de meeste investor-state disputes (ISDS) geïnitieerd onder het Energiehandvest (ECT). Onlangs zijn door energiebedrijven in het kader van het ECT twee klimaatgerelateerde zaken tegen Nederland aangespannen. Men is het erover eens dat, het ECT moet worden hervormd en gemoderniseerd, om de doelstellingen van de verandering te halen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. 

In het hiervoor relevante webinar 'The modernisation of the Energy Charter Treaty (ECT): Substantial and procedural implications for the IIA regime', dat op 5 november 2021 plaatsvond, gingen de sprekers in op de noodzaak om het Energiehandvest te moderniseren. Het webinar werd georganiseerd door Yulia Levashova van Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met University ‘Parthenope’ of Naples. Tijdens het webinar kwamen onderwerpen als klimaatverandering en de energietransitie, de hervorming van de inhoudelijke investeringsbeschermingsnormen en het recht op regulering en MVO aan bod.

Moeilijk evenwicht

De sprekers waren: Lukas Stifter (Modernisation Group, ECT), Carlo Pettinato (Europese Commissie), Dorieke Overduin (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Diana Rosert (UNCTAD), Julien Chaisse (City University of Hong Kong), Ottavio Quirico (Australian National University), Hans van Houtte (KU Leuven), Paolo Davide Farah (West Virginia University), Yulia Levashova (Nyenrode Business Universiteit) en Sara Pugliese (University ‘Parthenope’ of Naples). Zij benoemden de belangrijkste uitdagingen in de onderhandelingen over het Energiehandvest, zoals het onvermogen om consensus te bereiken over de belangrijkste kwesties en de bepalingen inzake klimaatverandering en substantiële investeringsbescherming. Staten willen evenwicht bereiken tussen de juiste bescherming van hun buitenlandse investeerders en tegelijkertijd het verdrag moderniseren met als doel een overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Het bereiken van dit evenwicht is moeilijk, wat vaak leidt tot een impasse in de onderhandelingen.

Energiehandvest

Het ECT werd in 1994 ondertekend en trad in 1998 in werking. De bepalingen van het ECT, die gericht zijn op investeringen, lijken op de oude generatie bilaterale investeringsverdragen (BITs) met een brede reikwijdte van investeringsbescherming. In 2019 keurde de Energy Charter Conference de beleidsopties voor modernisering goed en zijn de onderhandelingen over het ECT van start gegaan. Tot nu toe zijn er acht onderhandelingsrondes gevoerd. De concepttekst van het nieuwe ECT-verdrag wordt in 2022 verwacht. Het resultaat van deze onderhandelingen is van fundamenteel belang voor het hernieuwbare beleid voor de EU-landen, aangezien zij allemaal partij zijn bij het ECT.  

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, november 2021.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.