Innovatie in de supplychain: van big data tot ketensamenwerking

14 september 2023
Onderwijs

De afgelopen tien jaar is er een opmerkelijke transformatie geweest in de manier waarop supplychains worden beheerd en geoptimaliseerd. Dat komt onder andere door technologische vooruitgang, maar ook door (Europese) wetgeving, de veranderende marktdynamiek, door internationale crisissen en door toenemende klantverwachtingen rondom duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit alles dwingt bedrijven om innovatieve oplossingen te bedenken om hun ketens wendbaarder, veerkrachtiger en duurzamer te maken. In dit artikel komen supplychain-innovaties aan bod die niet alleen samenhangen met nieuwe (digitale) technologie maar ook met ontwikkelingen rondom de bedrijfsvoering, die een positieve impact op de toekomst van de supplychain hebben.

1 - Big data, analytics en kunstmatige intelligentie

Met de groeiende beschikbaarheid van gegevens zijn big data en analytics van onschatbare waarde geworden voor supply chain management. Geavanceerde analysemethoden helpen bij het nemen van datagestuurde beslissingen, waardoor bedrijven hun toeleveringsketens beter kunnen stroomlijnen en kosten kunnen besparen. Zo is kunstmatige intelligentie aan een opmars bezig, zoals bij BFG Warehousing die zo minder planners nodig heeft om het beheer van 1500 producten te managen. Dergelijke software helpt bedrijven bij dagelijkse beslissingen over voorraadniveaus van alle producten. Maar ook ondersteunen big data en analytics bij het reduceren van CO2-uitstoot. Printerfabrikant Ricoh, inventariseert momenteel met speciale software de volledige uitstoot van CO2 in haar keten om zo uiteindelijk aan de wettelijke duurzaamheidseisen te voldoen.

2 - Robotica en automatisering

Robotica en automatisering geven de logistieke sector een enorme impuls, vooral vanwege het personeelstekort dat zich steeds steviger manifesteert. Zo gebruikt onder andere vrachtwagenfabrikant Scania in Zwolle robots om werkzaamheden over te nemen. Daarnaast worden magazijnen steeds meer bemand door autonome robots die goederen efficiënt kunnen verplaatsen, zoals te zien is bij Royal Lemkes. Ook digitale automatisering in de vorm van systemen, als Powerautomate, die op basis van Robotic Process Automation niet alleen repeterende administratieve werkzaamheden binnen afdelingen weten te vermijden en zo meer efficiëntie realiseren, maar er ook voor zorgen dat een KPI-rapport (kritische prestatie indicator) zelfs in vakantietijd altijd op maandagmorgen bij de juiste personen in de inbox zit.

3 - Blockchain-technologie

Blockchain-technologie heeft de potentie om de toeleveringsketens te transformeren door transparantie, veiligheid en traceerbaarheid te bieden. Inmiddels zijn er enkele praktische voorbeelden van blockchain in de logistieke praktijk; Aardappelbedrijf Lamb Weston houdt bijvoorbeeld grip op de koudeketen van zijn grondstoffen met behulp van blockchain. Mitsubishi Europe houdt in een private-blockchain van iedere auto een document bij dat door iedere speler in de logistieke keten kan worden bewerkt, mits die partij hiervoor toestemming heeft. De mogelijkheid om vertrouwen te creëren tussen verschillende partijen in de toeleveringsketen is een stap voorwaarts in een tijd waarin complexe supplychains wereldwijd opereren.

Naast de technologische innovaties zijn er ook interessante ontwikkelingen op het vlak van internet of things, 3D printing en online platformen die de supply chain toekomstbestendiger gaan maken. Maar de doorontwikkeling zit ook in de wijze waarop bedrijven actief zijn met innovaties in hun bedrijfsvoering.

4 - Duurzaamheid centraal zetten

Duurzaamheid is een belangrijke focus geworden in veel toeleveringsketens. Bedrijven zijn begonnen met het implementeren van groenere initiatieven, zoals het verminderen van CO2-uitstoot, het minimaliseren van afval en het gebruiken van milieuvriendelijke verpakkingen. Het bedrijf Unbrick past bijvoorbeeld zijn productiemethode aan om zo duurzaam transport mogelijk te maken. Duurzame supplychain-praktijken zijn niet alleen gunstig voor het milieu, maar kunnen ook kostenbesparingen opleveren en voldoen aan de groeiende vraag van consumenten naar ethische en milieuvriendelijke producten. Daarnaast is de CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive) een extra reden voor bedrijven om duurzaamheid te omarmen.

5 -Ketensamenwerking

Diverse motieven, zoals een tekort aan menselijke of machinecapaciteit en het streven naar kostenbesparing en duurzaamheid, hebben bedrijven aangemoedigd om nauwer samen te werken binnen hun ketens. Niet alleen leidt ketensamenwerking tot verhoogde veerkracht, maar het minimaliseert ook voorraad- en productiekosten, versnelt leveringen en bevordert klanttevredenheid.

6 - Sociale innovatie

Het klinkt soft, maar het leidt tot harde resultaten: sociale innovatie. Bij sociale innovatie gaat het om nieuwe manieren van managen, van organiseren, werken en van samenwerken in interne en externe supply chains. Het stimuleert nieuwe benaderingen en oplossingen om problemen aan te pakken, bevordert positieve sociale impact, vergroot betrokkenheid van belanghebbenden en inspireert positieve verandering, volgens Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam.

De supplychain van de toekomst

Een veerkrachtige en robuuste supply chain van de toekomst staat of valt met het doorvoeren van innovaties. Uitdagingen die geld, commitment vanuit management, personele capaciteit en vooral tijd en visie gaan vragen. Het voorbereiden op de supply chain van de toekomst begint dan ook vandaag. 

Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam is een van de sprekers tijdens de collegereeks Leidinggeven aan Supply Chain Innovaties. De collegereeks bestaat uit zes colleges: Regisseer de keten, Digitalisering van ketens, Sociale innovatie: nieuwe manieren van managen, Organiseren en (samen)werken, Duurzaamheid in ketens en De ontwikkeling van Supply Chain en Management in zeven stappen.

Dit artikel is eerder verschenen bij evofenedex logisticx

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.