Inzicht in Corporate Governance

20 december 2017
Onderwijs

Door toenemende complexiteit binnen de top van organisaties krijgen bestuurssecretarissen en boardroom adviseurs een steeds zwaardere rol. Dit vereist verdere professionalisering door bijvoorbeeld opleiding én een gedegen netwerk. Het programma Inzicht in Corporate Governance is uitermate geschikt voor professionals die werkzaam zijn in een rol met verantwoordelijkheden die raken aan Corporate Governance.

Gedurende het programma komen vragen aan de orde als; Hoe verhouden directie, commissarissen en aandeelhouders/ stakeholders zich tot elkaar en welke krachten beïnvloeden de onderlinge verhoudingen? Hoe liggen hun rollen, verantwoordelijkheden, taken bevoegdheden en hoe kun jij hier beter op inspelen? De achtste leergang van dit programma gaat van start op 12 februari aanstaande.

Corporate governance experts geven gedurende dit programma hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten op het gebeid van corporate governance. Vanuit een multidisciplinair perspectief wordt in acht modules, verspreid over vier dagen, aandacht besteed aan hedendaagse ontwikkelingen binnen het corporate governance domein. Door het volgen van dit programma kom je beter beslagen ten ijs in je ondersteunende rol naar de driehoek Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders.

De volgende thematieken worden in het programma bediscussieerd:
•    Grondbeginselen, strategisch bestuur en mechanismen van corporate governance;
•    Besluitvorming en organen: taken, bevoegdheden van bestuur en RvC;
•    Samenspel tussen de commissaris en de accountant;
•    Boardroom dynamics;
•    Wet-en regelgeving, aansprakelijkheid, jurisprudentie;
•    Ethiek en business integriteit.

Meer informatie over dit programma vindt u hier.


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, november - december 2017.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.