Inzichten delen voor de deeleconomie

Ontbijtsessie in Amsterdam

22 mei 2019
Community
Op 14 mei 2019 vond de vierde en tevens laatste Nyenrode Ontbijtsessie van het academische jaar 2018-2019 plaats op de campus aan de Keizersgracht in Amsterdam. Deze sessie was gericht op de deeleconomie. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd een specifiek aandachtsgebied te kiezen uit een aantal verschillende zakelijke diensten. De keynotespreker was Harmen van Sprang, medeoprichter van shareNL en de Sharing Cities Alliance, auteur van het businessboek Share en onafhankelijk deskundige op het gebied van de digitale en de deeleconomie. Naast deze wapenfeiten is Van Sprang de initiatiefnemer van Amsterdam Sharing City en adviseert hij bedrijven en overheden in binnen- en buitenland over deze onderwerpen.

Van Sprang trapte af met een introductie over de deeleconomie. Hij vertelde het publiek meer over de Sharing Cities Alliance en legde uit dat verschillende grote steden zich inmiddels bij deze alliantie hebben aangesloten. Hier kunnen zij informatie uitwisselen over vragen als 'hoe om te gaan met Airbnb of de toename van elektrische scooters in mijn stad'. Samen met zijn bijzonder kleine team treedt Van Sprang bijna onmogelijk vaak op als gastspreker, legt hij verbindingen en deelt hij zijn kennis en ervaring. De hoeveelheid werk die het kleine team verzet is verbazingwekkend en komt voort uit echte gedrevenheid en de ferme overtuiging dat dit economische model de toekomst heeft. Een van de hoofdvragen van de case was dan ook hoe we op een duurzame manier te werk moeten gaan. Meerdere zakelijke diensten zijn waardevol, maar welke moeten we kiezen? En waar moet de focus op liggen?

Breakfast Session Harmen van Sprang image 3_compressed

Een passie voor delen

Van Sprang heeft overduidelijk een passie voor de deeleconomie. Hij legt uit dat digitale platforms de afgelopen tien jaar een steeds groter deel van ons leven zijn gaan uitmaken. Een van de voordelen van deze platforms is dat ze mensen de mogelijkheid geven om onderling allerlei soorten producten en diensten uit te wisselen. De mogelijke gevolgen van dit opkomende fenomeen zijn meer verbonden gemeenschappen, economische veerkracht, duurzaamheid en inclusieve innovatie. Het brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Als we ons leven en werk steeds meer rondom platforms organiseren, wat zijn dan de gevolgen voor de traditionele verdienmodellen, voor de toekomst van werk, maar ook voor onze steden en maatschappij als geheel? Het zijn enkele van de vragen waarop de organisatie van Van Sprang een antwoord probeert te vinden om gemeenten, bedrijven en andere organisaties te helpen.

Breakfast Session Harmen van Sprang image 2_compressed

Advies geven en daarna advies krijgen

Tijdens de sessie werd de case besproken door studenten, docenten en vertegenwoordigers van het Amsterdamse bedrijfsleven. Hoe verder te gaan met dit waardevolle zakelijke initiatief? Aan welke bedrijfsactiviteiten moet het kleine team de meeste aandacht geven? De sessie eindigde met een advies van de studenten aan Van Sprang. Nyenrode MSc-student Max Balder moedigde Van Sprang aan om zich te concentreren op het overhalen van nieuwe steden om zich bij de Alliance te voegen. Oftewel focussen op een salesstrategie. Het merendeel van de aanwezigen stemde in met deze strategie. Nyenrode BBA-student Theodore Anderson moedigde Van Sprang aan om ook zakelijke klanten toe te laten. Gevraagd naar het waarom, antwoordde hij iets in de trant van 'dat is waar het geld zich bevindt'. Een pragmatische benadering met een snellere conversie, aangezien gemeenten doorgaans langere doorlooptijden hebben voor besluitvorming.

Breakfast Session Harmen van Sprang image 4_compressed

Een nieuwe stap vooruit

Van Sprang liet weten dat hij blij was dat hij aan de ontbijtsessie mocht deelnemen en dat deze uitwisseling van gedachten op precies het goede moment voor hem kwam. Hij zal de inzichten mee terugnemen naar zijn team, aangezien hij op het punt staat de zakelijke richting voor de komende periode opnieuw te evalueren.
4 keer per academisch jaar organiseert Nyenrode Amsterdam inspirerende Breakfast Sessions. De missie van Nyenrode is om bij te dragen aan de maatschappij door het ontwikkelen van verantwoordelijk leiders. De Breakfast Sessions bieden een platform voor onze Amsterdamse Nyenrode studenten om geïnspireerd te raken door verantwoordelijk leiders uit het bedrijfsleven en met elkaar in gesprek te gaan over wat verantwoordelijk leiderschap voor henzelf betekent en hoe ze daar als toekomstig leider invulling aan willen geven.

Voor de deelnemers uit het bedrijfsleven, corporates en start-ups, is het een manier hun persoonlijke verhaal en ervaringen te delen, én het is een unieke gelegenheid om hun business vraagstuk voor te leggen aan onze (inter)nationale topstudenten uit de verschillende programma’s (MBA, Bachelor of Business Administration en Master of Science in Management) en in korte tijd advies te krijgen. Uit de directe feedback op deze adviezen blijkt dat de inbrenger altijd positief verrast is over de uitkomsten van deze korte maar krachtige sessies.

Onder het genot van een lekker ontbijt leiden de Breakfast Sessions elke keer tot verassende waardevolle ontmoetingen en interessante gesprekken tussen studenten en leiders uit het bedrijfsleven. De verbinding van de LES-waarden (Leadership, Entrepreneurship en Stewardship) van Nyenrode staan hierbij centraal. Er is beperkt plaats (5 tot 7 mensen uit bedrijfsleven en 15 studenten). Neem voor meer informatie contact met ons op via: afterwork@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.