Van Lanschot Kempen maakt Leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek mede mogelijk

Prof. dr. Marta Berent-Braun benoemd tot hoogleraar

15 maart 2022
Onderzoek

Gisteren ondertekenden Van Lanschot Kempen en Nyenrode Business Universiteit een samenwerkingsverband waarmee de Leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek wordt geïntroduceerd. Van Lanschot Kempen gaat de komende vijf jaar deze leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit sponsoren. Prof. dr. Marta Berent-Braun is hierbij aangesteld als hoogleraar Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek.

Belangrijke onderwerpen waar in deze leerstoel aandacht aan wordt besteed, zijn de motieven, percepties en het gedrag van de eigenaren in familiebedrijven met meerdere eigenaren. Het doel is om kennis te vergaren over hoe deze dynamiek tussen de eigenaren tot stand komt, hoe het op een duurzame manier ontwikkeld kan worden en hoe deze dynamiek invloed heeft niet alleen op het bedrijf zelf, maar ook op de samenleving.

Juist in familiebedrijven is de invloed van de eigenaren van doorslaggevend belang. Helaas is de kennis over eigenaren in familiebedrijven nog beperkt. Er is onder meer weinig bekend over de dynamiek binnen grotere- en diverse groepen eigenaren, bijvoorbeeld eigenaren uit verschillende takken van één familie, eigenaren uit meerdere families, of een combinatie van familie en niet-familie eigenaren. De leerstoel levert een bijdrage aan de academische kennis over de rol van het eigenaarschap in organisaties en de toepassing van deze kennis in de praktijk.

Toegevoegde economische waarde

Richard Bruens, als lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen verantwoordelijk voor alle Client Management & Origination activiteiten, licht de samenwerking toe: “Ondernemerschap zit in het DNA van Van Lanschot Kempen. Wij zijn lang een familiebedrijf geweest, en mede daardoor begrijpen en onderschrijven wij de belangrijke waarde van familiebedrijven voor de Nederlandse economie. We hebben jarenlange ervaring in het adviseren van de directeur-eigenaren van familiebedrijven in de verschillende fases van de onderneming; dagelijks zijn wij als financiële gids betrokken bij de diverse vraagstukken van de ondernemer.”

“Graag levert Van Lanschot Kempen een bijdrage aan het verzamelen van meer kennis over familiebedrijven. Daarom ondersteunen we de leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek van Nyenrode. Hierdoor wordt gedegen- en onafhankelijk onderzoek mogelijk dat nieuwe inzichten geeft om familiebedrijven deze prominente rol ook in de toekomst te kunnen laten vervullen.”

In samenwerking met Van Lanschot Kempen gaat Nyenrode een onderzoeksprogramma opzetten om meer inzicht te krijgen in hoe deze dynamiek ingezet kan worden om de bedrijven succesvol te laten zijn. 

Verschuiving

Marta Berent-Braun vertelt trots over haar aanstelling: “In mijn onderzoek van de afgelopen jaren zie ik een verschuiving. Eigenaren zijn het fundament van een goed presterend bedrijf. Dit zien wij in de laatste ontwikkelingen rondom de rol die de eigenaren vervullen. Deze rol verschuift van een passieve investeerder naar een betrokken aandeelhouder, die zijn stempel wil drukken op de richting die het bedrijf gaat. Het is van belang om aandacht te besteden aan de relaties tussen de eigenaren onderling, aan de relaties die ze hebben met het management en met externe partijen.”

De bijdrage van Van Lanschot Kempen aan de leerstoel is gericht op de algemene vrij toegankelijke kennisontwikkeling om te zorgen voor een systematische- en wetenschappelijke uitwerking van het vakgebied onder meer door onderwijs en onderzoek. Activiteiten zijn onder meer het houden van een panelonderzoek onder familiebedrijven, het faciliteren van interactieve sessies voor ondernemers en het begeleiden van interne opleidingssessies voor medewerkers.

Prof. dr. Roberto Flören is RSM hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode en werkt al nauw samen met Berent-Braun. Hij is blij met de versterking op zijn expertise: “Vanaf 1992 doet Nyenrode structureel onderzoek onder familiebedrijven. Ik ben blij met de benoeming van Marta Berent-Braun op de Van Lanschot Kempen-leerstoel. Hierdoor versterkt Nyenrode haar onderwijs- en onderzoekprogramma familiebedrijven voor de lange termijn.”

14032022-ondertekening samenwerking-leerstoel-Foto Sander Foederer-8058
14032022-ondertekening samenwerking-leerstoel-Foto Sander Foederer-8096
ondertekening samenwerking-leerstoel
14032022-ondertekening samenwerking-leerstoel-Foto Sander Foederer-8058
14032022-ondertekening samenwerking-leerstoel-Foto Sander Foederer-8096
ondertekening samenwerking-leerstoel

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen. 

Over Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit werkt aan een duurzame toekomst door studenten en deelnemers te stimuleren zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Dit doen wij door een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. Nyenrode is een particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven met een internationale oriëntatie. Wij bieden intensieve academische opleidingen en korte en langere programma’s binnen de vakgebieden business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht en verrichten ook onderzoek in deze vakgebieden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.