Monitoring onderzoek onder internal auditfuncties gepubliceerd

28 mei 2020
Onderzoek

In het themanummer over de internal auditor van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) is het monitoring onderzoek onder internal auditfuncties gepubliceerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door Remko Renes (NCGI), Robert Bogtstra en Inge Garretsen (beiden FSV Risk Advisory). Het onderzoek gaat na in hoeverre Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen voldoen aan de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (2016) bepalingen met betrekking tot internal audit.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal beursgenoteerde bedrijven met een internal auditfunctie is gegroeid. In 2016 heeft 53% van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen een internal auditfunctie opgezet, in 2018 is dit cijfer 64%. Meer dan de helft van deze ondernemingen heeft een onafhankelijke interne auditfunctie, terwijl andere ondernemingen interne auditfuncties hebben met verschillende kenmerken, zoals een gecombineerde internal audit- en risicobeheerfunctie, of de internal auditfunctie hebben uitbesteed.

Onvoldoende argumenten

De meerderheid van de bedrijven zonder interne auditfunctie geeft hiervoor onvoldoende argumenten. Ze voldoen daarmee niet aan de normen zoals uiteengezet in de Nederlandse Corporate Governance Code. In de meeste gevallen is het argument om geen interne auditfunctie te hebben “de organisatie is te klein”. Dit is geen geldig argument, aangezien de Code specifiek op deze situatie ingaat en stelt dat uitbesteding, indien de omvang van een onderneming niet geschikt is voor een interne auditfunctie, een geschikt alternatief kan zijn. Het advies luidt dan ook dat bestuurders beter moeten nadenken over dit onderwerp en inzicht moeten verschaffen door met goede argumenten beter uit te leggen waarom zij geen interne auditfunctie nodig achten. 

Vervolgonderzoek

In 2017 hebben de onderzoekers Renes en Bogtstra de Internal Audit Monitor 2017 gepubliceerd. In 2020 verschijnt het vervolgonderzoek Internal Audit Monitor 2019 met een actueel overzicht van de huidige stand van zaken van internal audit bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in Nederland. De Internal Audit Monitor 2019 zal ook een gedetailleerde beoordeling geven van de mate van naleving en niet-naleving van de bepalingen van de interne audit vervat in de Code.


Lees het artikel
Bekijk de inleidende video 
 


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, mei 2020.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.