Nederland mag trots zijn op het grote aantal familiebedrijven

3 april 2019
Community

De samenwerking tussen RSM en Nyenrode is sinds oktober 2018 geïntensiveerd; het RSM-Nyenrode Instituut (RNI) is het resultaat. Naast de educatieve initiatieven ontwikkelt het RNI ook handvaten voor familiebedrijven. Met behulp van onder andere toepasbare & wetenschappelijke onderzoeken en kennisbijeenkomsten adviseert het RNI over alle facetten van het familiebedrijf. Een interview over familiebedrijven met prof. Roberto Flören werkzaam bij Nyenrode Business Universiteit.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen in familiebedrijven?
Roberto: “Familiebedrijven domineren de Nederlandse economie. Het zijn er nu ruim 275.000 en het aantal groeit nog steeds. Werd vroeger nog gezegd dat familiebedrijven saai, suf en onprofessioneel waren, nu is bijna iedereen ervan overtuigd dat het familiebedrijf de hoeksteen van de economie is. Ook Nyenrode studenten werken nu graag in het familiebedrijf. Hier krijg je namelijk snel verantwoordelijkheid, zijn de lijnen kort, is maatschappelijk verantwoord ondernemen bijna vanzelfsprekend en wordt gedacht aan de lange termijn.”

Wat maakt een familiebedrijf nu echt een familiebedrijf?
Roberto: “Nederland mag trots zijn op haar grote aantal familiebedrijven. Deze organisaties zijn uniek door hun samenspel tussen familie, bedrijf en eigenaren. Dit uit zich onder meer door een grote betrokkenheid van personeel, een hechte band tussen het bedrijf en de regio, rentmeesterschap, gezonde financiële balansen en passie voor het bedrijf en het ondernemerschap. Dit is een krachtige mix.”

Wat zijn de uitdagingen die spelen in een familiebedrijf?
Roberto
:  “Het succes van het familiebedrijf komt niet zonder uitdagingen. Zeer bekend zijn de emoties verbonden aan de opvolging in leiding en de overdracht van eigendom, maar ook de mogelijkheid tot conflicten binnen de familie, de afhankelijkheid van de ondernemer en het inrichten van een goede governance”.

Voor het volledige interview, klik hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.