Ondernemen in olijfolie en chocolade voor een betere wereld

“Bedrijven hebben de kracht om gewoontes van consumenten te doorbreken”

15 maart 2022
Community

“Because I care!” Halverwege het interview veert Fanny Lecroulant, Full-time MBA alumna van Nyenrode Business Universiteit, op van haar stoel. Alsof het een rare vraag is waarom ze haar succesvolle carrière in de techniek opgaf voor een onzeker bestaan als sociaal ondernemer. “Het was voor mij geen groot offer”, benadrukt ze later in het gesprek. “Ik wilde betekenisvoller werk en dat heb ik nu. Dit geeft mij veel meer voldoening. I’m happy!”

De tot ingenieur geschoolde Française werkte als projectmanager bij een spoorwegbouwer. In 2020, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, besluit ze te stoppen met haar baan, omdat ze daar niet op haar plek zat. Ze schoolt zich in één jaar om tot bedrijfskundige met de Full-time MBA van Nyenrode. Als bedrijfskundige verwacht ze namelijk een grotere positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Met haar MBA-diploma op zak stort ze zich op maatschappelijke projecten, zoals het project Lots of Lesvos.

Griekse olijfolie gemaakt door en verkocht voor vluchtelingen

Lots of Lesvos is een social for profit onderneming die Griekse olijfolie verkoopt. De opbrengsten hiervan gaan naar Movement on the Ground, een NGO die projecten organiseert en financiert voor vluchtelingen op Lesbos. Deze projecten richten zich onder meer op educatie, verbinding en een humanere leefomgeving. Tegelijkertijd is het doel van Lots of Lesvos om de olijfboeren op het eiland te ondersteunen met een duurzaam verdienmodel voor het werk dat ze samen met vluchtelingen uitvoeren. Zo zorgt Lots of Lesvos voor verbinding op het eiland en een hoopvollere toekomst voor haar vaste én tijdelijke bewoners.

“Tijdens de opleiding ben ik met Movement on the Ground in contact gekomen. Ik vond hun werk geweldig en sloot me bij hen aan als vrijwilliger. Momenteel help ik hen door het aantal verkoopkanalen te vergroten, de logistiek te organiseren en partners en investeerders te zoeken. We zitten in de opstartfase, de eerste batch olijfolie is onlangs verkocht. Ons voornaamste doel nu is om een duurzaam verdienmodel te ontwikkelen.”

Groei van duurzame keuzemogelijkheden voor consumenten

De verkoop van olijfolie vanuit een idealistisch doel past goed bij Fanny. “Ik ben al langer maatschappelijk betrokken en consumeer zo duurzaam mogelijk. Maar ik merk dat het vaak moeilijk is om duurzame keuzes te maken. Ik heb me regelmatig schuldig gevoeld na een aankoop die niet duurzaam of ethisch verantwoord was. Vaak bestaat er geen duurzaam alternatief, of is die optie veel duurder. Mijn ambitie is om consumenten in staat te stellen meer waardegedreven keuzes te maken. Bijvoorbeeld met projecten als Lots of Lesvos, of later als adviseur voor idealistisch gedreven start-ups.”

Fanny is er van overtuigd dat bedrijven een duurzaam verdienmodel kunnen hebben en tegelijkertijd een positieve impact kunnen hebben op de wereld om ons heen. Al stelt ze: “Voor veel mensen is het kleinste prijsverschil al een te groot offer om een duurzame keuze te maken. Daarom is bewustwording een belangrijk onderdeel van ons werk. Inzicht in de urgentie van maatschappelijke problemen is een belangrijke stap naar grootschalige verandering. Ik ben een optimist en geloof dat bedrijven de kracht hebben om de gewoontes van consumenten te doorbreken.”

Van cocaplanten naar cacaoplantage

Een ander project waar Fanny aan werkt, is van Equipoise. Deze organisatie houdt zich bezig met ethisch geproduceerde Colombiaanse chocolade. “Equipoise werkt aan de verduurzaming van de cacao industrie met verschillende projecten die de hele supply chain raken. In dit project helpen ze een kleine chocolademaker de Europese markt op. Hierdoor neemt het aandeel ethisch en duurzaam geproduceerde chocolade op de Europese markt toe en zorgen ze dus voor meer impact. Tegelijkertijd krijgen de cacaoboeren een goede prijs voor hun werk.”

“Wat ik mooi vind aan dit project is dat het niet blijft bij een duurzaam verdienmodel. De lokale vereniging van cacaoproducenten in Colombia heeft een aantal mooie projecten, waarvan de transformatie van voormalige coca-plantages naar cacaoplantages het meest in het oog springt. Zelf draag ik bij het project ‘Vrouwen in Cacao’. De missie is om vrouwen die werken in deze industrie te helpen om onafhankelijk te worden. Wij willen hen helpen aan betere posities in de supply chain.”

Stewardship als mission statement

Fanny moest destijds de betekenis opzoeken, maar Nyenrodes kernwaarde Stewardship blijkt precies bij haar te passen. “Voor mij persoonlijk betekent Stewardship hard werken om mensen bewust te maken van de positieve impact die hun keuzes kunnen hebben op de wereld om ons heen. En om hen in staat te stellen die keuzes te maken. Zo wil ik consumenten op weg helpen naar meer verantwoordelijk en waardegedreven gedrag. Ja, dat klinkt inderdaad als een persoonlijke mission statement. Schrijf maar gerust op!”


Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.