Ondernemerschap via ‘Integrative Intelligence’

4 oktober 2017
Opinie

Hoe blijf je reflecteren in een steeds versnellende maatschappij? Robotisering en digitalisering zijn aan de orde van de dag. Juist nu is het belangrijk om de toegenomen vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit in ons leven sturing te kunnen geven. Dit stelt Sharda Nandram, Associate Professor aan het Center for Entrepreneurship & Stewardship bij Nyenrode Business Universiteit. Zij heeft een drietal boeken rondom deze thematiek uitgebracht.

Nandram stelt dat we met behulp van Integrative Intelligence ons persoonlijke perspectief kunnen verleggen en kansen kunnen creëren vanuit deze thema’s. Hiervoor moet eerst begrip worden ontwikkeld voor Integrative Intelligence, om het vervolgens vanuit authentiek leiderschap toe te kunnen passen.

Bouwstenen

Integrative Intelligence vraagt aandacht voor een holistisch mens- en wereldbeeld. Bestudering van 250 definities van intelligentie over individuele intelligentie en artificiële intelligentie (ook wel machine intelligentie genoemd) resulteerde in de conclusie dat beide belangrijk zijn voor ondernemerschap. Daarom brengt Integrative Intelligence beide typen intelligentie samen om bouwstenen te geven voor het tijdperk van digitalisering, robotisering, vervreemding en verlies aan zingeving.

Vanuit deze visie reikt Sharda Nandram bouwstenen aan voor een alternatieve inrichting van ondernemerschap en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De inzichten zijn gebaseerd op haar werk van de afgelopen jaren als wetenschapper, psycholoog, econoom, associate-professor, ondernemer en consultant.

Geen bedreiging

Veel mensen zien artificial intelligence als een bedreiging voor de werkgelegenheid, maar volgens Nandram is dit helemaal niet nodig: “Artificiële intelligentie moeten we inzetten om administratieve rompslomp en andere geestdodende handelingen te minimaliseren en efficiency te verhogen. Ik maak graag onderscheid tussen mindful- en mindless-taken. Voor mindless taken kan een robot worden ingezet. Mindful-opdrachten zijn leuk en uitdagend voor mensen, terwijl ze hun competenties ook nog eens optimaal kunnen inzetten en verder kunnen ontwikkelen.”

Meerdere perspectieven

Hoe kan je de kracht van het bestaande gebruiken en dat nieuwe energie geven? “Wat oud is, hoeft niet fout te zijn. Maar het is belangrijk om meerdere perspectieven te belichten” aldus Nandram. “Zie het als een kubus. Integrative belicht alle kanten van een casus. Breng op een natuurlijke manier oud en nieuw bij elkaar: psychologie, economie, cultuur, filosofie, technologie, etc.”

Komende tijd gaat Sharda Nandram meer onderzoek doen over organisatie ontwerpen die optimaal profiteren van Integrative Intelligence.

De nieuwe boeken van Sharda Nandram zijn:

  • Managing VUCA through Integrative Self Management: How to Cope with Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity in Organizational Behavior.
  • Understanding Integrative Intelligence: Embodied in the S-Model.
  • Leren vanuit je derde oog: voorbereiden op Integrative Intelligence.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.